1 oktober 2020

Är ny yrkesed för poliser tvingande?

INSÄNDARE/ Vid Polisförbundet kongress 2020 antogs det Yrkes- och kriminalpolitiska programmet med bl a 99 åtgärder för ett polisarbete i framkant. En åtgärd är att införa en "yrkesed" för poliser. Något som Robert Sollare tar upp här:

INSÄNDARE Vid Polisförbundet kongress 2020 antogs det Yrkes- och kriminalpolitiska programmet med bl a 99 åtgärder för ett polisarbete i framkant. En åtgärd är att införa en "yrkesed" för poliser. Något som Robert Sollare här tar upp: 
 

Bild borttagen.
             Robert Sollare

Under rubriken Stärka professionen för värnat förtroende är en av punkterna "Inför en yrkesed för poliser och att svärandet av denna ed ska vara en förutsättning för att erhålla polislegitimation."

 

Vad händer om jag som godkänd polis inte vill svära någon ”ed”?

 
Det är ju tydligt i texten från förbundsstyrelsen att får man ingen polislegitimation, även om man är godkänd på utbildningen och alterneringen... 

Hur går det för de som varit poliser sedan 80-talet? Blir man avskedad om man inte svär ”eden”?  

Jag kan tycka att det borde finnas viktigare saker för förbundsstyrelsen att arbeta med.

Lön och arbetsvillkor till exempel… så att vi orkar jobba som poliser ett helt yrkesliv. Personligen tycker jag att förbundsstyrelsen har fjärmat sig från medlemmarna genom åren.

Ta exemplet när en majoritet, visserligen knapp, önskade tacka nej till arbetsgivarens förslag i förra lönerörelsen. Men förbundsstyrelsen körde över sina egna medlemmar och tackade ja…

Jag påstår inte att utfallet blev dåligt, det blev bra.

 
Men, har man gått ut och frågat vad medlemmarna tycker och får en majoritet som tycker motsatsen mot en själv då måste man följa detta. Eller inte ha någon omröstning alls och genomföra sitt eget förslag. DET är betydligt ärligare.

 
Detta är min egen åsikt som inte nödvändigtvis samstämmer med vad andra poliser tycker.

Robert Sollare

HSO Operativa enheten region Stockholm