24 mars 2020

Beslut om semester skjuts fram

Med anledning av covid-19 har Polismyndigheten och Polisförbundet i dag enats om att skjuta fram beslutet av semesterplanen till den 16 april.  Överenskommelsen syftar till att skapa tid och utrymme att säkerställa polisens samhällsuppdrag.

Med anledning av covid-19 har Polismyndigheten och Polisförbundet i dag enats om att skjuta fram beslutet av semesterplanen till den 16 april. Överenskommelsen syftar till att skapa tid och utrymme att säkerställa polisens samhällsuppdrag.

 

Enligt gällande kollektivavtal skulle beslut kring semesterperioden maj – december 2020 tas senast den 31 mars. Överenskommelsen innebär att beslutet nu skjuts fram 16 dagar.

Dagens överenskommelse visar på parternas samsyn om vikten av att skapa tid och utrymme att säkerställa polisens samhällsuppdrag.

 

På Polisförbundets hemsida uttalar sig Niklas Simson, förhandlingschef Polisförbundet: 

– Jag förstår att det här kan ställa till det för många inför semesterplaneringen men vi är inne i ett exceptionellt läge nu och Polismyndigheten behöver därför längre tid för att planera inför sommarsemestern. Vi följer utvecklingen noga och kommer att ha fortsatta förhandlingar med arbetsgivaren i den här frågan.

 

På Intrapolis uttalar sig Mathias Bergh, förhandlingschef Polismyndigheten:

– Den framtida utvecklingen kring coronavirusets påverkan är för tillfället mycket svårbedömd och oviss. Senareläggningen ger arbetsgivaren och arbetstagarorganisationerna möjlighet att diskutera eventuella lokala kollektivavtalsbestämmelser som hjälper Polismyndigheten att bedriva bra polisarbete i rådande situation.

 

Kjell Ahlin, arbetstidsansvarig Polisförbundet region Stockholm:

- Dagens beslut är ett nödvändigt beslut. Men i vårt perspektiv så görs i nuläget inga förändringar i den semesterplan som är framtagen – såvida inte läget förändras. Vi ser fram emot kollektivavtal-lösningar som kan underlätta i den här svåra situationen.

Tina Gustafsson