20 september 2020

Granska rekryteringen till polishögskolan

Motion till Kongress 2020/fo Kamraterna

Granska rekryteringen till polishögskolan

Mats Johansson, ledamot i förbundsområde Kamraterna, och fu-ledare på PKC, har skrivit motion 30 "Förbundsstyrelsen skall verka för att rekryteringen av elever till polishögskolan granskas med betoning på varför så många blir underkända i samband med psykologsamtalen samt varför så många väljer att inte fullfölja utbildningen".

Varför har du skrivit motionen? 
Jag motionerade på uppdrag av kamraternas styrelse för att det är ett tydligt sätt att verka för våra medlemmars intressen. Det ligger i mitt uppdrag som fackligt förtroendevald att nyttja de vägar och möjligheter som finns för att hjälpa, stötta och förbättra för våra medlemmar. Att få en motion bifallen på polisförbundets kongress är dessutom den mest framgångsrika vägen för att få en förbättring tillstånd.

Vad hoppas du att motionen ska uppnå?
Att rätt personer blir rekryterade, så långt det är möjligt, för att sedan bli våra framtida kollegor.  Tidigare eventuella misstag kan vi inte korrigera men vi kan se till att framtiden blir bättre och att de som rekryteras också slutför sin utbildning samt att de som eventuellt tidigare har blivit bortsorterade på eventuellt felaktiga grunder kan söka på nytt för att sedan bli bra kollegor.

Motionen stöds av Polisförbundet, region Stockholm

Relaterade artiklar:

Angelägna motioner om polisers anställningsvillkor

Klädbidrag till spanare

Utöka tiden att växla semester till Kåpan

Ny funktion behöver värderas baserat på mandat och ansvar

Lättnader i arbetstid vid skiftestjänstgöring

Återkoppling av bifallen motion

Polisaspiranter har haft samma lön i 17 år

Trender och tendenser inför Kongress 2020: Framtidsyrke polis