2 november 2020

Så många tomma stolar på polisutbildningarna

Än en gång har Polisförbundets studerandeombudsman, polisen Peppe Larsson, gått igenom rekryteringsläget och utbildningsläget på polishögskolorna. Det har ett visst intresse, med hänsyn taget till de högt ställda målen om ca 6000 - 7000 ytterligare poliser till 2024.
Än en gång har Polisförbundets studerandeombudsman, polisen Peppe Larsson, gått igenom rekryteringsläget och utbildningsläget på polishögskolorna. Det har ett visst intresse, med hänsyn taget till de högt ställda målen om ca 6000 - 7000 ytterligare poliser till 2024.
 

1300 tomma platser på polishögskolorna!

 
Peppe berättar på Twitter och börjar i dur genom att hälsa ca 350 nya polisaspiranter välkomna från Södertörn, Växjö och den funktionsinriktade polisutbildningen. Därefter vänder han blicken mot framtiden och skriver:
 
Av de fem kullar som idag går på polisutbildningen/gör sin aspirant, har det funnits totalt 4810 platser. Av dessa är ca 3500 aktiva studenter, 73% Det ger vid handen 1300 tomma platser, eller om man hellre vill, 27% 1300 platser motsvarar fyra normalstora polishus med personal.
 
Till höstterminen 2020 sökte lite drygt 20 000 personer till polisutbildningen. 1020 platser stod till förfogande. Av dessa antogs lite drygt 840 stycken. En dryg månad in går det kvar knappt 770 stycken.
 
De som söker kan idag välja tre olika kursstarter. Det har även tillkommit ett antal studieuppehåll mm, ca 25 stycken, att lägga på de 770. Med anledning av ovan är det inte lika lätt att på siffran säga helt rätt. Men ändå en bra och tydlig fingervisning.
 
Blåljus  ser det som bekymmersamt att Polismyndigheten gång på gång misslyckas med att attrahera tillräckligt många tillräckligt dugliga blivande poliser till utbildningen. Vi skulle behöva att varenda vakant plats var fylld med en lämplig polisstudent. Polismyndigheten kan bättre, vilket den visar när det gäller att rekrytera till funktionsutbildade poliser med vissa förkunskaper till specialfunktioner som spanare, hanterare och trafikpolis exempelvis, som Polistidningen berättar:
 
"Det externa spåret innebär att Polisen anställer en person för att sedan ge den en komprimerad och betald variant av polisutbildningen."
 
Så visst går det att rekrytera och vara attraktiv, om man bara vill.
 
Tommy Hansson