polisaspirant
12 april 2021

169 aspiranter börjar idag sin polispraktik i Stockholm

169 polisaspiranter börjar idag sin praktik i Stockholm

Av totalt 366 blivande poliser som idag påbörjade sin polispraktik runt om i landet har nära hälften  (46procent) placerats någonstans i region Stockholm/Gotland. Nu väntar ett halvårs praktisk utbildning. En andra aspirantkull kommer den 7 juni, en tredje under hösten.

Av Stockholms totala antal nya polisaspiranter (12/4) kommer 163 från den vanliga polisutbildningen och sex från den s k funktionsinriktade polisutbildningen (FPU). FPU innebär att anställda (civila) vid en polisiärverksamhet med behov av polisiär kompetens/mandat (för att t ex utföra åtgärder som husrannsakan, hämtning till förhör m.m.) sökt och erbjudits en möjlighet att gå ett s k snabbspår för att bli polis (dvs utbildning med lön).

SÅHÄR FÖRDELAS ASPIRANTERNA I REGION STOCKHOLM:

Polisområde Stockholm city - totalt 40 aspiranter

 • Lokalpolisområde Norrmalm: 23 aspiranter + 2 aspiranter från FPU-programmet
 • Lokalpolisområde Södermalm: 17 aspiranter + 1 aspirant från FPU-programmet 

Polisområde Stockholm nord - totalt 61 aspiranter

 • Lokalpolisområde Järfälla: 11 aspiranter
 • Lokalpolisområde Norrtälje: 1 aspiranter
 • Lokalpolisområde Järva: 11 aspiranter
 • Lokalpolisområde Sollentuna: 11 aspiranter
 • Lokalpolisområde Solna: 11 aspiranter
 • Lokalpolisområde Södra Roslagen: 6 aspiranter
 • Lokalpolisområde Vällingby: 10 aspiranter + 1 aspirant från FPU-programmet

Polisområde Stockholm syd - totalt 58 aspiranter

 • Lokalpolisområde Botkyrka: 7 aspiranter
 • Lokalpolisområde Farsta: 8 aspiranter
 • Lokalpolisområde Globen: 8 aspiranter
 • Lokalpolisområde Haninge: 7 aspiranter
 • Lokalpolisområde Huddinge: 8 aspiranter
 • Lokalpolisområde Nacka: 7 aspiranter
 • Lokalpolisområde Skärholmen: 6 aspiranter + 2 aspiranter från FPU-programmet
 • Lokalpolisområde Södertälje: 7 aspiranter

Polisområde Gotland - totalt 4 aspiranter

 • Lokalpolisområde Gotland 4 aspiranter