damberg o johansson
15 september 2021

2500 miljoner till arbetet mot brott

2500 miljoner till arbetet mot brott

Justitiedepartementet, med ministrarna Morgan Johansson och Mikael Damberg, presenterade idag rättsväsendets budget för det kommande budgetåret. Tidigare har departementet täckt Polismyndighetens underskott på 500 miljoner kronor, nu får myndigheten ytterligare 500 miljoner kronor.

Av de 500 miljonerna, ska dock 400 miljoner användas till ett teknikpaket, med IT, kameror, kryptering, sensorer, NFC mm. Då blir det ju inte så väldigt imponerande som satsning betraktat.

Den totala budgetökningen som presenteras idag är på 2543 miljoner kronor för rättsväsendet i bred bemärkelse.

Utom satsningen på Polisen, satsas stort på att kommunerna ska avlastas kostnaden för placeringar på SiS-hem, något som Johansson menar kan ha minskat viljan till sådana, väldigt dyrbara placeringar. Förhoppningen är att de satsade 484 miljonerna ska sänka trösklarna för nödvändiga placeringar. En annan kraftfull satsning, är även den på Sis-hemmen, som för att härbärgera ibland våldsbenägna ungdomar, får 100 miljoner i en våldspreventiv satsning.

Som bekant är det överfullt på Sveriges häkten och fängelser, och det vill regeringen åtgärda genom utbyggnad och modernisering, för vilket satsas hela 800 miljoner kronor.

På frågan om pengarna till polisen kommer att lösa polisernas löneläge i Stockholm, svarade Damberg att både ingångslönerna och lönerna för poliser har höjts. Men det är Polismyndigheten som har som uppdrag att vara en attraktiv arbetsgivare, både avseende löner och andra anställningsvillkor. Stockholm har en särställning med kostnadsläget och det allmänna löneläget, och ministern påpekade att det pågår ett arbete mellan myndigheten och Polisförbundet i just den frågan.

Ministrarna presenterade även en budgetprognos över flera år, som visar att de vill ge ytterligare budgetförstärkningar över de närmaste åren:

Bild
Budget tabell år

När det gäller Polismyndigheten sammanfaller tyngdpunkten av budgetförstärkningarna med den tidpunkt när polisernas antal kommer att öka. De 2305 miljonerna för 2023 lär i stort vara intecknade för dessa polisers löner. Det är även oklart hur regeringen är sammansatt vid det tillfället, då det kommer ett riksdagsval emellan.

Nedan kan satsningen på alla olika områden granskas mer i detalj.

Bild
Tabell budget