20 november 2021

707 nya poliser välkomnas till yrket

707 nya poliser välkomnas till Polismyndigheten

I fredags gick en ny omgång pinfärska poliser ut polisutbildningarna runt om i landet. Totala antalet denna gång, är 707 av 1020 möjliga, dvs 30% av utbildningsplatserna har stått tomma. Blåljus gläds ändå åt det relativt stora antalet, som kommer att bidra till en bättre polisverksamhet.

Till region Stockholm, inklusive Gotland, kommer totalt 205 poliser - en väldigt välkommen förstärkning - att påbörja sin anställning som polisassistenter nu på måndag.

Rikspolischef Anders Thornberg hälsar de nya poliserna välkomna med orden:

"Jag vill hälsa alla de nya poliserna varmt välkomna. Tillsammans med sina kollegor kommer de utgöra en viktig del i vårt brottsbekämpande uppdrag. Huvuddelen av polisassistenterna kommer tillföras lokalpolisområdena och arbeta för att säkerställa säkerheten och tryggheten i lokalsamhället. Polismyndigheten växer och i takt med att vi blir fler poliser kommer den polisiära lokala närvaron i landet fortsätta att öka."

Fördelningen för vår region är att Gotland får 8 av de nya poliserna, Stockholm City får 43, Nord får 83 och Syd får 71. Att City får så pass få kan ha att göra med situationen i våra mest utsatta områden, som finns både norr och söder om Stockholm.

Våra andra storstäder fick också sin beskärda del av poliserna, Göteborg 70 och Malmö 51.

Dessutom tillkommer det en polis som gått vägen via den funktionsinriktade polisutbildningen.

Polisen.se, varifrån siffrorna kommer, påpekar att 125 poliser dessutom har återanställts under året. Däremot nämns inte hur många poliser som hittills under 2021 (tom oktober) valt att lämna polisyrket, nämligen 656 stycken, varav ca 62% av pensioneringsskäl. 38% slutade alltså av andra orsaker än pensionering. Under hela 2020 slutade 628 poliser, så trenden verkar dessvärre svagt stigande. (Siffror från Peppe Larsson)

Problemet med dessa siffror, som Blåljus ser det, är att när nästan hälften så många som nyanställs, samtidigt slutar som poliser, holkar det den matematiska möjligheten att nå målet om 6700 fler poliser 2024 jämfört med 2016. Totalt i Sverige har vi blivit något tusental fler poliser jämfört med 2016 hittills, men i Stockholm har vi fortfarande minussiffror.

Nu hoppas Blåljus att alla våra nya kollegor, i Stockholm och övriga Sverige blir väl omhändertagna i den blå familjen och så snabbt som möjligt blir varma i uniformerna. Vi vet att de flesta nya poliser gillar när det händer mycket i snabbt tempo och det gör det i vårt yrke!

Med detta sagt, de nya poliserna behövs och är väldigt efterlängtade.