13 oktober 2021

Antalet poliser ökar - men det går trööögt

Antalet poliser ökar - men det går trööögt

De senaste sex åren har polisprogrammen erbjudit tusentals utbildningsplatser. Under samma period har antalet poliser i landets regioner ökat med drygt 700. Detta enligt Polisförbundets statistik.

Under åren 2015-2020 ökade antalet poliser i landets polisregioner med 734 stycken [*1].

En ökning väldigt nära den numerär som regionpolischef Mats Löfving i Stockholm, uttryckt borde skett enbart i Stockholm under samma period (för att klara både det utökade polisuppdraget och arbetsbelastningen).

Istället har antalet poliser i Stockholm minskat… (idag minus 252 poliser jämfört med december 2015 [*2])

Frågan om fler poliser är högt prioriterad för både Polismyndigheten (för att klara uppdraget) liksom Polisförbundet (omsorgen av polisers arbetsmiljö/arbetsbelastning).

Bild
Stefan Eklund

 

Polisfackets ordförande i Stockholm Stefan Eklunds "recept" för fler poliser till Stockholm är en rejäl höjning av ingångslönen "35 000 kr i ingångslön…".

- Nu måste lönerna höjas rejält i regionen, säger Stefan Eklund till SVT, för att kunna rekrytera och behålla poliserna där de behövs bäst. Lägstalönen behöver höjas från 27 000kr till 35 000kr. Detta bland annat med hänsyn till hur riskfyllt och påfrestande yrket är.

Till skillnad från de flesta andra yrken i samhället har rörligheten för poliser historiskt sett varit extremt låg.

Sedan bildandet av den nya Polismyndigheten 2015 är den tendensen bruten, hundratals poliser har lämnat polisyrket och, baserat på de tomma stolarna på polisprogrammen, lockas inte "rätt" personer av polisyrket.

Utmaningen för rikspolischef Anders Thornberg och hans nationella ledningsgrupp är att nå målet om 26 000 poliser vid utgången av år 2024, dvs 6 000 fler poliser än år 2020.

Blåljus: Idag säger Polismyndigheten att man vill öka attraktionskraften och förbättra anställningsvillkoren för att kunna behålla och rekrytera poliser i den omfattning som behövs. Om några år vet vi om det är tillräckligt.

Bild
PF polistäthet okt 2021

[Källa *1: Polisförbundet statistik polistäthet]

[Källa *2: Polismyndighetens personalstatistik september 2021]