fo kamraterna
6 maj 2021

Arbetsgivaren tillsätter den man vill (civila) – eller inte…?

Arbetsgivaren tillsätter den man vill (civila) – eller inte…?

INSÄNDAREN tar upp frågan "Vem är mest kompetent för en sökt tjänst?" Det handlar om tre tjänster som både poliser och civila sökt. Arbetsgivarens val föll på de civilt sökandena – i samtliga fall - något som förbundsområde Kamraterna motsatte sig och begärde förhandling - dock utan framgång. Men ... med polisfackets stöd drev medlemmarna frågan själv till Statens överklagandenämnd, SÖN. I ett fall gav SÖN den sökande (polisen) rätt. I det tredje ärendet har besked ännu inte getts.

Insändaren drar också slutsatsen att Bemanningsavtalet bör sägas upp - "Avtalet fungerar inte".


INSÄNDARE/förbundsområde Kamraterna Stockholm:

"Kampen för att skydda, bevara och utveckla vår yrkesroll pågår ständigt. I de dagliga samtalen, i förhandlingar med arbetsgivaren samt genom de överklagande instanser som finns. Kamraterna har senast med råd och dåd hjälpt tre medlemmar som samtliga överklagat tillsättningsärenden där en civilanställd av arbetsgivaren förordats på tjänsten som de sökt.

I första läget begärde Kamraterna förhandling i dessa ärenden (vilket idag är ganska vanligt). Samtliga förhandlingar slutade i oenighet. Därefter har vi i facket ingen ytterligare väg att gå. Vi kan inte lyfta frågan vidare till en högre nivå utan ärendet slutar där.

Vi tror att detta påverkar arbetsgivaren till att inte försöka komma överrens med oss. Arbetsgivaren vet ju att deras beslut är det som gäller och förhandlingen med oss blir mer av en formsak, en "kon att runda".  

Den enda möjligheten att gå vidare är om den enskilda individen överklagar tillsättningen till Statens överklagandenämnd, SÖN.  Vi, polisfacket, kan inte överklaga till SÖN, däremot stöttar vi den medlem som är beredd att göra det.

Vi känner till många tidigare fall där våra medlemmar blivit förbigångna men inte velat ta detta steg trots vårt stöd och vår uppmuntran. Kanske kan det som har hänt nu få att fler känner att det ändå är ide att försöka - man kan få rätt!

En av dessa tre har hittills fått rätt i nämnden. Där skriver SÖN i sitt beslut att den sökande är mer skicklig till den aktuella befattningen - än den som arbetsgivaren utsett.

Nämndens (SÖN) beslut kan inte överklagas och vad vi förstår så kommer arbetsgivaren att rätta sig efter detta beslut och vår medlem kommer att erbjudas en tjänst motsvarande den som sökts.

Den andra medlemmen fick inte gehör för sitt överklagande.

Inget beslut har ännu kommit gällande den tredje medlemmens överklagan.

Bemanningsavtalet fungerar inte 
Kamraternas uppfattning är tydlig, bemanningsavtalet måste sägas upp. Förhandlingar i samband med tillsättningar/rekryteringar sker med stöd av detta avtal - men fungerar inte.

Vi kommer fortsätta att uppmana och fullt ut stötta våra medlemmar som blir förbigångna vid tillsättningar/rekryteringar av civila sökande där medlemmen är den för tjänsten mest dugliga och lämpliga.

Vi ger inte upp!

För kamraternas styrelse
Vice ordförande Mats Johansson