Robert Karlsson
2 september 2021

Bitr regionpolischef Robert Karlsson om polisförstärkning och löneförstärkning till Stockholm

Bitr regionpolischef Robert Karlsson om polisförstärkning och löneförstärkning till Stockholm

Stockholms polisområde Nord, får låna ett antal extra poliser från region Väst för att kunna fokusera på de svåra gängkonflikter som lett till nya skjutningar på den senaste tiden. Inledningsvis ska kommenderingen vara i 14 dagar, men det kan förkortas eller förlängas beroende på läget. Stockholmspolisen har sedan tidigare en förstärkning från Nationella operativa avdelningen, Noa, med specialister på grova brott. Polisen i region Väst kommer att stötta med yttre personal samt specialister på grova brott.

Antalet poliser i Stockholm är i stort oförändrat jämfört med 2015, medan både befolkning och brottslighet utvecklats rejält.

”Man har svårt att rekrytera poliser till Stockholm. Med en polislön är det svårt att leva i Stockholm"... Säger Polisförbundets ordförande Lena Nitz om det faktum att poliserna inte blivit fler sedan omorganisationen till P4 Stockholm.

Hon får medhåll av biträdande regionpolischefen i Stockholm, Robert Karlsson, som intervjuas av P4 radio Stockholm. (114 minuter in i programmet) eller direkt i denna nyhetssändning.

-Det är en tillfällig och begränsad förstärkning, som inte kommer att jobba just i Järva, vi kommer att flytta runt resurser, både i den yttre verksamheten och experter på utredning och grova brott. Hur stora resurser vill han inte gå in på, men det är tillräckligt mycket för att det kommer att märkas. 

Han påpekar att det krävs långsiktiga åtgärder som det verkar att den nationella politiken nu verkar beredda att ta tag i. Polisen kan först ingripa med effekt när gärningsmännen är straffmyndiga så det krävs bredare åtgärder.

Poliserna kommer att bli fler, men i Stockholm har inte mycket hänt ännu. -Vi har ett högre kostnadsläge i Stockholm än i övriga landet, och det tittar vi nu på om det går att göra något särskilt, det här är ett yrke man väljer på grund av sitt engagemang, men man vill så klart ha råd att bo och äta och leva rimligt också....