Birger Jarl 2021 internat styrelse
13 september 2021

Citypolisens fackliga: "Dags att belöna erfarenhet!"

Citypolisens fackliga: "Dags att belöna polisiär erfarenhet!"

En gång om året samlas fackliga företrädare för olika verksamheter inom citypolisens t ex: jourerna, ingripandepoliser och utredare på lokalpolisområdena Norrmalm och Södermalm,  utredare grova brott, spanare, områdespoliser... 

- I vår stressade dagliga verksamhet är det värdefullt att träffas för att ventilera och diskutera vårt vardagsuppdrag, vår arbetsmiljö med mera - och hur vi gemensamt kan påverka och hjälpa till. Våra medlemmar är vårt #1. Det säger Jan Bengtsson, ordförande vid förbundsområde Birger Jarl, citypolisen i Stockholm.

Diskussionerna berörde både den dagliga verksamheten, arbetsmiljön, trångboddheten på Kungsholmen... till de yrkanden som lagts fram och de förväntningar som finns på den kommande ("Sveriges viktigaste") avtalsförhandling. 

Krimsektionens topp 3 (mycket förkortat):

 1. "Återställare
  Det är nu dags att de som inte fick del av den senaste satsningen 2020 nu får del av  satsningen på "uppvärderingen av polisen".
 2. Belöna polisiär erfarenhet och kompetens
  Att erhålla en ny funktion som polis ger inte per automatik ett lönepåslag. Detta trots den nya funktionens specifika krav om erfarenhet, kompetens och lämplighet - eller att tillsättningen skett i  såväl hård konkurrens ...eller att "tester" använts för att sålla ut lämpliga kandidater.
 3. Fortsatt möjlighet till distansarbete (hemarbete)
  Det tog lång tid att införa hemarbete, men därefter har rutiner skapats och har hemarbete upplevts fungera bra både "för jobbet" och "för livspusslet". TCOs rapport "Distansrevolutionen" diskuterades.

Ett axplock av frågor som lyftes:

 • Områdespolisrenas brottsförebyggande arbetet avbryts - pga personalbrist
  Områdespoliserna tas ofta från sitt brottsförebyggande uppdrag vid bevakning vid tingsrättsförhandlingar m.m. Att bf-arbetet ständigt avbryts stör både det långsiktiga arbetet liksom skapar frustration hos individen. Och trots att områdespoliserna används till annan verksamhet kvarstår de i koden som "brottsförebyggare", vilket ger missvisande statistik.
 • Ständiga omprioriteringar - "pinnjakt på fup:ar"
  Ständiga omprioriteringar av vilka brott som ska utredas innebär dels att utredare "lånas in/ut" till verksamheter både inom som utom polisområdet/regionen och dels en prioritering av vissa ärenden, som någon beskrev: "Istället för att utreda mer komplicerade brott ska vi ta fler brott som snabbare kan leda redovisas, fup:as för att bättra på statistiken. En slags pinn-jakt på fup:ar för att förbättra utredningsresultatet". 
 • Ökat tryck på lokalpolisområdena - ska hantera fler & fler brott 
  I och med omorganisationen tilldelades lokalpolisområdet en stor mängd nya brottskategorier - utan att utredarna hade erfarenhet/utbildning för dessa. Brotten som skjuts över till lokalpolisområdena fortsätter... 
 • Ständig genomströmningen av personal
  Jourverksamheten på City Norrmalm drivs delvis av poliser på rotation. Bara en liten klick är fast personal. Jakob: "Förhoppningsvis hinner vi föra fram budskapet att jouren är en bra arbetsplats och ett kul jobb, så att de vill söka sig tillbaka till oss".

Birger Jarls samling hölls den 6-10 september 2021. Veckan avslutades med Birgers Jarls styrelsemöte. På bilden ses delar av styrelsen: Jakob Krook, Jan Bengtsson, Patrik Stridsman, Joakim Engström, Susanne Liwång. Tina Gustafsson fotograf.