26 juli 2021

Delpension nekades - Polisen förlorade erfaren polis - igen

Delpension nekades - Polisen förlorade erfaren polis - igen

Gång på gång, har erfarna poliser nekats att gå ned lite i arbetstid enligt delpensionsavtalet, och i stället valt att sluta som poliser. Ibland har en generösare tillämpning av avtalet anats, men så har njuggheten slagit till igen...

TT berättar om en erfaren kvinnlig polis, som efter att ha jobbat 42 år som polis, när hon fyllt 61, ville trappa ned en aning inför pensioneringen. Så hon sökte delpension - två gånger. När den andra ansökan avslogs, valde hon att gå i hel pension i stället, så Polismyndigheten, som sannolikt inte ansåg sig kunna avvara 20% av hennes arbetsinsats förlorade i stället henne till 100%. Den nyblivna polispensionären är trots allt nöjd med sitt nya liv som pensionär, poliserna har ett bra pensionsavtal som ger en viss valfrihet ekonomiskt sett.

Men att jobba lite längre, med delpension är väldigt mycket mer fördelaktigt både för verksamhet, arbetstagare och för den kommande ekonomin som pensionär - jag fick själv den förmånen och det gjorde en väldig skillnad. Problemet är de som nekas - och enligt delpensionsavtalet är det arbetsgivaren som bestämmer fullt ut.

Polispensionären berättar för TT: "Myndigheten löser polisbristen genom att ta in civila utredare. De är också bra, men den erfarenhet och kunskap som man får i polisyrket i yttre tjänst kan man inte läsa in eller utbilda sig till. Hon vägrar att bli bitter, förklarar hon, men tycker att det är synd att myndigheten har en sådan hållning. Hon vet att fler än hon nekades då hon ansökte."

Polisförbundets ordförande, Lena Nitz berättar för TT att Polisförbundet och arbetsgivaren är överens om att önskemål om deltid inför pensionen ska tillmötesgås, men det finns ingen rätt att arbeta deltid för äldre, och hon får ofta höra om poliser som nekats delpension.

Polisen, med nästan 34 000 anställda och bland de största statliga arbetsgivarna, har en rätt njugg hållning till deltidsarbete, tycker Lena. Den som väl fått jobba deltid före 65-årsdagen måste exempelvis gå upp på heltid igen om hen ska jobba kvar efter 65 år.

– Jag tycker att det är mossigt. Det är ett systemfel som måste ses över från grunden, säger Lena Nitz till TT.

– Vi behöver varenda polis, särskilt nu när vi är för få. Varje polis som lämnar i förtid är en förlust för den brottsbekämpande kapaciteten. Vi förlorar i erfarenhet och skicklighet, konstaterar hon.

Polismyndigheten, vill inte ställa upp på någon intervju för TT om delpensionspolicyn. På mejl svarar dock presstjänsten att 405 medarbetare ansökte om deltid för pension i fjol, och att 178 av dessa, 44 procent, beviljades deltid.

(Det ojämförligt vanligaste är då att delpension beviljas på 20% av heltiden, vilket gör ca en dag i veckan ledigt)

TT har varit i kontakt med Arbetsmarknasdepartementet, som berättar att trots viljan att fler ska jobba längre upp i åldrarna, finns ingen laglig möjlighet för äldre att gå ned på deltid inför pensionen. Det är inte heller något som regeringen jobbar med.

Blåljus berättade redan 2016 om problemen med att vi förlorar poliser till pension på grund av njugg hantering av Delpensionsavtalet.

Vi tog oss då även friheten att ge dåvarande rikspolischef Dan Eliasson ett gott råd om delpensioner:

"Hellre en glad senior polis på 80 % av arbetstiden än en bitter pensionär...

*partsgemensam anteckning till §3 i delpensionsavtalet:

"Parterna rekommenderar arbetsgivaren att i största möjliga utsträckning tillmötesgå arbetstagarens önskemål om arbetstidsminskning för att kunna få delpension enligt detta avtal."

Det kanske är dags att ta den skrivningen på allvar?"

Den sista frågan ställer vi fortfarande till Polismyndighetens ledning!

I ärlighetens namn, är Polismyndigheten inte sämst i klassen, andra statliga myndigheter som har samma pensionsavtal, kan hantera det ännu sämre. Med det sagt, kan Polisen bli ännu bättre om viljan att vara en attraktiv arbetsgivare ska gälla även äldre poliser!