Carina Bäck fo chef
4 juni 2021

Facklig återvändare: Brinner för polisers löneutveckling & chefers arbetsmiljö

Facklig återvändare: Brinner för polisers löneutveckling & chefers arbetsmiljö

Att efter tio år som polis ha en månadslön på 29 000 blev till slut avgörande. Carina Bäck lämnade in polisbrickan och tog ett bättre betalt jobb UTANFÖR polisen. Nu, tre år senare är Carina tillbaka i polisen och polisfacket - som  polisiär samordnare med titel (och lön) som kommissarie - och som facklig ledamot med samma driv som tidigare - men nu inte för egen del - utan för sina kursares löneutveckling... Carina: "Idag har jag en bra lön men..."

- Från början trodde jag att jag mitt fackliga engagemang drevs av att min egen lön var så dålig, men så är det inte...

Carina är tillbaka inom polisen med funktion som samordnare med titel (och lön) som kommissarie,

Väl åter till Polisen var det självklart för Carina att (återigen) engagera sig i fackliga frågor. Men nu är gäller det personliga drivet en juste löneutveckling för "sina polis-kursare" (som inte valt att gått vidare till olika chefsfunktioner utan stanna kvar och utvecklas i sin funktion - med låg löneutveckling) liksom chefers arbetsmiljö.

En annan förhoppning, som Carina som småbarnsförälder baserar på egen erfarenhet, är att Polismyndigheten vågar visa mer tillit till sina medarbetare t ex när det gäller möjligheten att jobba hemifrån - även när pandemin passerat. 

Du var borta från polisen i 3 år?
- Ja, jag ledsnade på min dåliga löneutveckling, och det gäller hela min årskull.

- Efter tio år som polis hade jag (2017) 29 000kr/mån. Jag tog tjänstledigt (6 mån) för att jobba med trygghetsfrågor och barn inom idrotten på Riksidrottsförbundet, RF. Men jag visste nog från början att jag skulle komma tillbaka till polisen någon dag.

- När jag fortfarande var tjänstledig från polisen var jag delvis ganska olycklig, för jag saknade mina gamla kompisar... Men samtidigt ville jag ge det nya jobbet en ärlig chans.

- Ändå höll jag utkik över nya tjänster inom Polisen och när tjänsten som regional samordnare dök upp, tre års senare, med uppgift att skapa nätverk med idrottsrörelsen… tänkte jag "Det här kan jag". Jag sökte tjänsten i maj 2020, men hörde ingenting under hela sommaren.

- Det var först senare jag insåg att det var en kommissarietjänst jag sökt och jag tänkte: "Nu har jag väl tagit mig vatten över huvudet".

- Till hösten hade jag faktiskt glömt bort denna ansökan och hade under tiden också  sökt en tjänst som gruppchef vid bedrägeri, så när arbetsgivaren ringde i augusti trodde att det gällde grpc-tjänsten, men så var det inte…

Nu när du är tillbaka var det självklart för dig att  engagera dig facklig igen?
- Ja. Det enda jag först var lite oklar över var vilket förbundsområde jag skulle tillhöra. Till slut valde jag valde chefsföreningen.

Intryck nu när du är tillbaka (fackligt)?
- Jag har varit med på några styrelsemöten och ett löneråd så jag har väl kommit in i det fackliga litet... Ett första intryck är att (polis)verksamheten fungerar lite bättre nu när det blivit några fler biträdande chefer –…men i stort det är det ungefär samma frågor man pratar om då som nu.

Hur är det att kombinera ett chefsuppdrag med det fackliga?
- Rent faktiskt har jag inte ett chefsuppdrag, jag har bara en fin titel. Jag jobbar med strategiska frågor och nära andra chefer. Det ger mig både "golv-" liksom "chefs-"perspektivet", vilket är en fördel för mig. Jag tänker att chefer på alla nivåer har det rätt tufft idag.

Topp 3 inom fo Chef?

 1. Chefernas arbetsmiljö
  Carina: Det är ett mirakel att folk stannar kvar och klarar av uppdraget
 2. Inflytandefrågor
  Carina: Chefer känner sig inte så delaktiga i exempelvis frågor som rör lön idag. Att "sätta lön" får inte bara bli en "hr-produkt"!.
 3. Tillsättningen av en chefsombudsman på polisförbundet
  Carina: Detta är en viktigt för att belysa chefers arbetsmiljö. Det pågår också diskussion hos oss om vilken nivå av chefer som ska kunna ingå i chefsföreningen- I dag är det de med titel kommissarie och högre som ingår.

- Sen är det frågan om dessa korta chefsförordnandena. Det är svårt att få en organisation med "högt i tak" när man hela tiden är beroende av någon "ovanför".

- En hög chefsomsättning påverkar ytterst verksamheten längst ned, dvs att det ständigt kommer in en ny chef med nya tankar och idéer…

- Det blir ju stökigt, verksamheten behöver kontinuitet, men det borgar inte nuvarande modell för.

Personligen Carina, vad är ditt fackliga driv?

 • Lön- och arbetsmiljöfrågor.

- Från början trodde jag att jag drevs av att min egen lön var så dålig, men så är det inte. Jag har idag en bra lön som kommissarie, men alla mina kursare som inte gått vidare till att bli chef har fortfarande en dålig löneutveckling.

 • Arbetsmiljö
  Gällande arbetsmiljön så hoppas jag att myndigheten blir lite mer flexibel framöver, utifrån de lärdomar vi dragit om nya arbetssätt under corona-pandemin, och litar på sina medarbetare.
  - Att kunna jobba hemifrån kan ha stor effekt för individen, så har det i alla fall varit för mig. All min vardagsstress har försvunnit, ex har hämtning och lämning av barnen förenklats … Ändå är jag inte mindre effektiv -  möjligen kollar jag datorn lite mer…

Uppskattar som förtroendevald?
- Att få vara med och påverka där det fattas beslut liksom att få information om vad som är på gång.

- Jag uppskattar också den fackliga gemenskapen liksom kontakten med medlemmar.

Beskriv dig själv med 3 ord:
Sprallig. Envis. Säger vad jag tycker.