Peter Grannas. Bild: Egen
25 maj 2021

Facklig återvändare: "Får vi inget veta kan vi inte hjälpa"

Facklig återvändare: "Får vi inget veta - kan vi inte hjälpa!"

Peter Grannas har varit polis i drygt 32 år, jobbar idag som områdespolis på Södermalm i Stockholm. Engagemanget för fackliga frågor väcktes tidigt i karriären. Han har sedan 1994 varit "facklig" flera olika roller. Men 2019 tog han en facklig paus...

Jag hade tänkt hålla mig ifrån att engagera mig fackligt igen" säger Peter.

Två år senare är han tillbaka - nu som facklig ordförande på Södermalms lokalpolisområde

Vad driver dig?
- Att jag ser hur lojal personalen är och hur bra verksamhet vi skulle kunna ha om man lyssnade på golv- marknivån. Som förtroendevald är det min uppgift att lyfta fram personalens synpunkter gällande både verksamhets- som arbetsmiljöfrågor.

Intryck nu när du är tillbaka som facklig förtroendevald?
– För mig är det optimalt att kombinera den lokala nivån med polisområdesnivån… Mitt klara intryck är att vi, facket, fått allt mindre att säga till om idag. Vi har många vettiga företrädare inom vår organisation med gott renommé hos arbetsgivaren vilket gör att vi kan ha en bra dialog, dvs grundbulten i det fackliga uppdraget, att skapa dialog med arbetsgivaren.

Uppskattar?
- När personalen använder de forum vi har för att påverka ex arbetsplatsmöten och delar sina synpunkter till personalombuden. Frågor som vi sen kan driva vidare.

Lyfts känsliga frågor på arbetsplatserna idag?
- Mitt intryck är att det har blivit "lägre takhöjd" för interna åsikter och att gruppcheferna är mer knutna till verksamheten. När jag var gruppchef och samtidigt facklig möttes jag av åsikter som "En gruppchef kan väl inte vara facklig…". Det är en stor skillnad från "förr" då många gruppchefer var fackligt aktiva/förtroendevalda… Men idag "spärras" man lätt i karriären när man har en åsikt. Det har jag svårt att acceptera.

Personalen måste fortsätta uttrycka åsikter för att verksamheten ska utvecklas.

Tre ord som beskriver dig:
- Engagerad. Pålitlig. Envis.

Topp 3 på lofo Södermalm idag?

  1. Arbetstider – mycket som händer där nu
  2. Utredarnas arbetssituation (UL). De får ärenden de inte har utbildning för och inte är dimensionerade för heller. Sitter man på mängdbrott har man valt det av en anledning, dvs att inte jobba med den grövre brottsligheten. Det påverkar den psykosociala arbetsmiljö.
  3. Personal som flyttas
    Idag flyttas folk otroligt lätt och snabbt (för att ingå i tillfälliga insatser). Och det går fort, "besked på fredag – börja på måndag". Jag jobbar för att få till en dialog med arbetsgivaren men jag behöver också få information av de som berörs. Ibland är man (personalen) kanske lite för lojal. Vid flera tillfällen har vi fått till en bra dialog med polismästaren och en lösning – men det kräver att vi får veta vad som är på gång. Får vi inget veta kan facket inte heller hjälpa till.

Peter: Det vill jag sprida är "Vi finns här".