från byling till snut youtube
27 april 2021

Fattig-Sveriges polisvillkor

Fattig-Sveriges polisvillkor

De allra första poliserna - då kallade fjärdingsmän, senare bylingar, i 1850-talets fattig-Sverige, var de som tog uppdraget mot minsta möjliga betalning, ...  jobbar 7 dagar i veckan, upp till 70 tim/v, med minimi-lön och utan rätt till semester…

Den prestations-baserade polislönen sattes av närmsta chef (läses idag "individuell lön")  och den polis som hade en "åsikt" om dessa arbetsvillkor riskerade att snabbt bli av med sitt jobb, utan objektiva skäl (läses tystnadskultur). I dåtidens Sverige saknade de flesta poliser rösträtt eftersom rösträtten var baserad på inkomst. 

KAMPEN för en gemensam förening & röst - trots hot om avsked och motstånd
Polisernas krav om bättre villkor och att bilda en förening – så småningom Polisförbundet – gjordes allt mer hörda – också genom hemliga möten, både i Stockholm som i Göteborg. Trots polischefernas hårdnackade "NEJ".

Det första försöket att bilda en kamratföreningen i Göteborg stoppades 1895 där polischefen säger "Vid en händelse av ett föreningsbildande kommer jag till en början att avskeda hela styrelsen och därefter var och en som medlem som ingår i ifrågavarande förening. PUNKT."  

Men tanken om en gemensam röst hade slagit rot och 1893 bildas Gävleborgs län fjärdingsmannaförening, 1898 poliskonstapelklubben i Landskrona... och senare går en budkavle från Göteborg vilket leder till ett möte i Stockholm där alla landet poliser samlas - Polisförbundet bildas och ett antal fokuspunkter upprättas.

Ändå tog det nästan 20 år innan Polisförbundet (1925) får gehör för sina viktigaste frågor av den  nya s-regeringen Branting vilket innebär rejäla förändringar för polisers villkor dvs: att staten tar över polisutbildningen, anställningstrygghet, skälig lön och pension, en fridag/vecka, semester, 48 tim arbetsvecka m.m.

Villkoren för dåtidens poliser låter osannolika idag, men är fortfarande aktuella då som nu 2021 och utmanas ständigt dvs: lön, arbetstid liksom rätten till Polisfacklig röst. 

Tro inte annat än att "demokrati" är något som alltid måste kämpas för - ALDRIG TAS FÖR GIVEN! Då som nu är det angeläget att poliser diskuterar sina fackliga mål, fördjupar dem och hittar riktlinjen för sitt framtida arbete.

I filmen Från Byling till snut – får vi en inblick i både polisyrkets historia liksom vikten av de poliser som – trots risken för avsked – kämpade för att göra sina röster hörda - och vars kamp ledde till bildandet av dagens Polisförbund (1903). Filmen är ca 29 min.