polisaspirant stockholm flyttlåda
18 juni 2021

Fler poliser vill lämna (än komma till) Stockholm

Fler poliser vill lämna (än komma till) Stockholm

Nationella flyttlådan ger (vissa) poliser möjlighet att byta till en annan polisregion. Nästan var tredje ansökan 2019 kom från en polis i Stockholm. 2021 hade den siffran ökat till 45 procent. Fastän antalet ansökningar från Stockholm dominerar beviljas förhållandevis få en flytt - det krävs nämligen att en annan polis ska vilja byta till Stockholm... Blåljus har frågat regionens polisledning om deras syn på situationen.

Dessa siffror pekar på att långt fler poliser söker sig ifrån Stockholm jämfört med hur många som söker sig till regionen. Dessutom vet vi sedan tidigare att cirka 40 procent av alla nya poliser placerats i Stockholm, trots att det inte var deras eget förstaval. Rykten som nått blåljus är att nya poliserna inför valet av placering/arbetsplats uppmanas "Sök, du kan byta sen". En uppmaning som inte är så enkel som först utlovats - särskilt  inte för poliser med placering i Stockholm.

Poliser säger upp sig och flyttar ändå
Det finns exempel på stockholmspoliser, som efter att ha nekats en "flytt" till den region man vill bo, sagt upp sig (från polisyrket) och flyttat ändå. Däremellan är man beredd att ta andra jobb - med en tanke/förhoppning om att en gång kunna återanställas som polis inom rimligt avstånd där man vill bo och bygga en framtid.

"En in - en ut" - ... men få vill till Stockholm
Den nationella flyttlådan bygger på ett resursneutral "nollsummespel", eller "en in - en ut". 

Stockholm har sedan 2015 "slitit" hårt med ett stort underskott av poliser. Regionpolischefen har varit tydlig med att regionen borde vara många fler poliser (+5-600). Nu tillförs regionen ett stort antal av de nya poliserna från polisprogrammen.

Statistik/ nationella flyttlådor år 2019 och år 2021
2019:

Totalt 98 behöriga ansökningar från hela landet.

Av dessa beviljades hälften av alla sökanden (49 st, 50 procent) en flytt till en annan polisregion.
Av de 30 ansökningarna från Stockholm (30 procent) beviljades sex poliser (ca 12 procent av det totala antalet beviljade ansökningar).

2021:
Totalt 144 behöriga ansökningar från hela landet.
Av dessa beviljades lite mindre än varannan ansökan (62st, 43 procent) en flytt till en annan polisregion.

Av Stockholms ansökningar 65 ansökningar beviljades tio poliser en flytt (ca 16 procent av det totala antalet beviljade ansökningar).

Många pusselbitar för att få balans i livet
Anledningarna till varför poliser söker en förflyttning är många, att arbetsorten inte var deras förstaval efter polisutbildningen, att man kommer från en annan del av landet men placerats i Stockholm, att familjesituationen förändrats med ökat behov av ett socialt nätverk och boende ex värdet av barnpassning, restid, fritidsintressen m.m.

- Vi är medvetna om problemet. Vi försöker tillgodose såväl regionernas behov av poliser liksom den sökandes behov, säger Pernilla Bergman, biträdande avdelningschef HR, polisregion Väst, som ansvarar för nationella flyttlådan.

- Sedan 2020 har de som söker polisprogrammen möjlighet att skjuta fram utbildningsstarten om antingen utbildningsplatsen/aspirantplatsen eller anställningsplatsen inte passar. Vi hoppas  att det underlättar så man hamnar där man vill direkt. Men sen händer ju livet, omständigheter dyker upp… Det finns hela tiden olika behov av att flytta på sig, säger Pernilla.

Polisledningen undersöker
Blåljus har talat med Robert Karlsson, biträdande regionpolischef i Stockholm, som säger att polisledningen är medveten om problembilden och arbetar sedan några veckor aktivt för undersöka vad som kan förbättras - på både kort och lång sikt. 

Blåljus har hört talas om diskussioner om att eventuellt ytterligare en nationell flyttlåda kan komma att genomföras innan årets slut. Men det får vi återkomma till senare. En myndighet med nära 34 000 anställda borde kunna ha verktyg att tillmötesgå önskningar enligt nationella flyttlådan - som gör att poliser blir kvar som poliser.