båtmössa polis
21 januari 2021

Fortsatt stor polisbrist i Stockholm

Fortsatt stor polisbrist i Stockholm

Antalet poliser i landet ökar, men det skiljer sig mellan polisregionerna. I Stockholm är polisbristen fortfarande stor. Något som kommenteras av Polisförbundets ordförande Lena Nitz i dagens TV4-inslag och av regionpolischef Mats Löfving på Intrapolis.

Mats Löfving (saxat ur Intrapolis):       
- Skulle region Stockholm ha vuxit i nivå med andra regioner sedan år 2015 så skulle vi ha haft omkring 500 fler poliser nu. Eftersom poliser tar tid att utbilda har regionen vuxit med civila istället, vilket är bra, men vi behöver komma ikapp när det gäller polisutbildade.

(Under 2019 växte region Stockholm 433 medarbetare, fördelat på 64 poliser och 369 civila experter.) 

TV4-inslaget betonar Lena Nitz vikten av att den satsning som har gjorts på polisyrket måste fortsätta för att polisen ska klara sitt uppdrag, behålla poliser och locka fler till polisprogrammen. Se Polisförbundets artikel "Snart 21 000 poliser i Sverige"

Statistiken i korthet
Enligt den nationella statistiken är polistätheten i landet per 2020 i nivå med år 2015 dvs 202 poliser/100 000 medborgare. Enligt samma statistik är stockholmsregionen minus 135 poliser jmf med 2015 - eller om man inte räknar in antalet polisaspiranter (153) - minus 288. 

Blåljus glädjs åt att frågan får fokus.;Polisfacket i Stockholm har över tid belyst hur antalet poliser i regionen minskat samtidigt som arbetsbelastningeni regionen har ökat, bl a beroende av

  • att allt färre utför jobbet - vilket visas av ett ständigt ökande övertidsuttag de senaste åren (kraftig ökning år 2020 - trots inställda poliskommenderingar, utbildningar m.m)
  • att polisregionens uppdrag de senaste fem året både växt och blivit mer komplext m.m.

Tina Gustafsson