28 september 2021

Frågan om löner löser vi här!

Frågan om löner löser vi här!

Som bekant är polislönefrågan på högkant, förhandlingar pågår och ett bra resultat är sannolikt en förutsättning för att yrket polis ska bli så attraktivt att fler kan rekryteras och färre lämnar yrket. Flera partier har sett problematiken och destinerat pengar till polislöner i sina budgetförslag.

Eller som DN skriver: "Alla är överens om att det behövs fler poliser och det snabbt. Även där älskar politikerna att bjuda över varandra. Men ingen kan svara på hur det ska gå till att fylla utbildningsplatserna, behålla de erfarna poliserna och gärna återrekrytera dem som lämnat yrket."

Dagens Industri har granskat problematiken och konstaterar att medellönen för statsanställda är 39300:- medan polisernas medellön är 35200:-.

Tidningen har intervjuat regionpolischef Mats Löfving, som tycks känna tillförsikt trots att de otillräckliga tillskott av poliser till Stockholm som förekommit ändå lett till underskott i ekonomin som drabbat verksamheten. Underskottet är dessbättre täckt vid det här laget, men dess effekter har knappast gynnat polisverksamheten.

Detta då myndigheten varit väldigt återhåll­samma med att anställda civila experter och har dra­git ned på de timanställda.

DI berättar att ett av arbetsgivarsidans krav i de pågående avtalsför­handlingarna är att höja lönerna mer i Stockholm. ”Jag tycker att polislönerna i Stockholm är för låga och jag som regionchef arbetar för att de ska höjas. Det kan mycket väl vara högre löner i Stock­holm jämfört med övriga lan­det”, säger Löfving till DI. ”Konkurrensen om duk­tiga poliser är hård i Stock­holm.”

Tidningen påpekar att i budgeten för 2022 förlängs inte satsningen på polislöner, som röstades igenom med M­ och KD-­budgeten för 2019. Hittills har M , L och KD gett skarpa besked att de vill för­länga den riktade lönesats­ningen. Samtidigt är stödet för regeringens budget som bekant högst ovisst.

Mats Löfving vill helst slippa öronmärkta pengar till löner.

”Min uppfattning är att frågan om löner löser vi här”, säger Mats Löfving till DI. ”Jag tycker att det är bra att varken riksdag eller regering jobbar med lönesatsningar”, fortsätter han.

Polisförbundet har inte förvånande en helt annan uppfattning.

Med riktade löner blir det en väldigt tydlig signal till Polismyndigheten att de här pengarna ska gå till löner och ingenting annat säger ord­förande Lena Nitz till DI. För ett år sedan priori­terade Polismyndigheten löneökningar för poliser i yttre tjänst när polislönepotten fördelades, utan att polisfacket fick inflytande. I den pågående förhand­lingen kräver Polisförbundet ett lönepåslag på 5 pro­cent i genomsnitt och att de som blev lott­lösa förra gången kompense­ras.

Blåljus skulle önska att vi hade regionpolischefens förtröstan till att Polismyndigheten klarar av att göra polisyrket attraktivt inom befintliga budgetramar. Men historien förskräcker. Talet om att bli en attraktiv arbetsgivare har vi hört till leda, från höga polischefer och politiker, men i verkligheten och i verksamheten har inte tillräckligt mycket positivt hänt.