22 september 2021

Liberalerna satsar på höjda polislöner i sin budget

Liberalerna satsar på höjda polislöner i sin budget

I går presenterade Liberalerna sitt budgetförslag. Det innehåller ännu större satsningar på rättsväsendet (inklusive ordningsvakter) än regeringens. Och till skillnad från Regeringen finns särskilda medel avsatta för ökningar av polisernas löner.

Liberalerna vill satsa hela sju miljarder på rättsväsendet i bred bemärkelse, jämfört med regeringens 2,5 miljarder.

Nyamko Sabuni kommenterar: "Ett av statens viktigaste uppdrag är att skydda sina medborgare från brott. Våldet måste upphöra nu – det kan inte vänta tills segregationens, fattigdomens eller skolans problem är lösta. Människor ska inte leva med rädsla. Det är de kriminella som ska få sin frihet berövad"

Åtgärda polisbristen – mer pengar i plånboken för poliser

I Liberalernas budget avsätts trappa med 400 miljoner kronor 2022, 800 miljoner kronor 2023 och 1200 miljoner kronor 2024 destinerat för polislöneökningar.

Dessutom vill Liberalerna att budgethålen fylls för Polismyndigheten, Ekobrottsmyndigheten, Tullverket, Åklagarmyndigheten, Sveriges Domstolar och Kriminalvården. Det innebär budgetförstärkningar med sammanlagt 3,4 miljarder kronor för åren 2022–2024 utöver regeringens förslag.