Jesper Fundberg råd okt 21
20 oktober 2021

Kan genuskompetens rädda polisers liv?

Kan genuskompetens rädda polisers liv?

Det menar i alla fall forskaren Jesper Fundberg, etnolog och lektor vid polisprogrammet i Malmö när han talade om "Makt, intentioner och ansvar" vid regionsrådet under onsdagen.

Blåljus lyfter här tre punkter från den 2 timmar långa föreläsningen:

 1. Manliga polisers säkerhetsbedömningar skiljer sig åt beroende på om ingripande gäller en kvinna eller en man. Baserat på sina egna ofta omedvetna förväntningar av kvinnor gör att manliga poliser gör en lägre riskbedömning när ingripandet gäller en kvinna.- Det kan vara livsavgörande för honom, säger Jesper. Det tar bara ett ögonblick ta fram ett skjutvapen.
 2. Mäns kommentarer och bedömning av kvinnor grundar sig oftast på att kvinnliga kollegor är "tjejer" med kommentarer som "Det är så trevligt att du är här…", "Du passar så bra in i gruppen…". Även om det är väl menat leder det inte kvinnors karriär framåt.
  Å andra sidan handlar mäns kommentarer till andra män om utfört arbete och är därmed mer utvecklande för mäns lärande och en grund att bygga en karriär - något som visar sig flera år senare…
  - Ett helt omedvetet bedömningssystem djupt rotat hos både män och kvinnor, som också kvinnor oftast stödjer, fastän det bygger på mannen som det normativa.

  Vid en mätning om hur män och kvinnor kom till tals under ett möte svarade BÅDE män och kvinnor att "det hade varit ett bra möte där alla kommit till tals…" - trots att resultatet var att männen talat 70 procent av tiden och kvinnorna 30.
  Därför borde genus-frågan oftare diskuteras på alla arbetsplatser och ledningsgrupper.
 3. "Makt" beskrev Jesper utifrån 3 perspektiv: Cowboystilen: tydlig och avsiktlig, Dagordning: subtil, avsiktlig och Diskursiv: självreglerande, oavsiktlig (där den manliga normen är det normala, vilket exemplifierades genom Allsvenskan och "Dam"allvenskan).

Jesper menar att äldre manliga kollegor som "förstått" vikten av hur frågor om genus påverkar borde uppmuntras att kliva fram, att dessa män bör vara "loket" i förändringsarbetet.

- Men varför ska vi män släppa den "makt" som vi haft sedan urminnes tider… Vad kan vi vinna på det?

Var en fråga från de församlade.

- Inget. Inte när det gäller den egna karriären eller lönen. Men det finns andra värden; som vad jag själv tycker är rätt och fel och hur en mer jämlik arbetsplats kan påverka hela arbetsgruppen och arbetsmiljön där jag är, svarade Jesper.