17 november 2021

Klarar Polisen målet om fler poliser?

Klarar Polisen målet om fler poliser?

Sveriges Radios Ekoredaktion har granskat hur Polismyndigheten klarar målet om tiotusen fler polisanställda varav 7000 poliser till 2024. Målet tycks enligt artikeln vara reviderat, till blott 5000 ytterligare poliser. Men nu är frågan om vi ens klarar av det.

Enligt Ekot är regeringens mål är att Polismyndigheten vid slutet av 2024 ska ha totalt 10 000 fler polisanställda jämfört med 2016. Hälften av dom – 5 000 – ska vara poliser.

Hittills har myndigheten vuxit med lite drygt 1 300 poliser. Det saknas alltså nästan 4 000 poliser för att klara det uppsatta målet för 2024.

Nu hoppas polismyndigheten på polisförstärkningen från landets polisutbildningar. Där utbildas i nuläget ca 3 000 blivande poliser. Det blir så klart en avsevärd förstärkning, men räcker det?

Mattias Dejke, samordnare för myndighetens tillväxt påpekar för Ekot att det krävs att vi jobbar väldigt aktivt med att rekrytera. Dessutom måste vi uppvärdera polisyrket och få fler poliser att stanna kvar, och komma tillbaka. Vi måste jobba i alla delar för att nå det här målet - en utmaning.

Det är inte bara poliser i yttre tjänst som har en pressad arbetssituation

Ekot noterar att den värsta situationen har Polisregion Stockholm som blivit 300 poliser färre sedan 2016, och ungefär hälften av dom har försvunnit senaste året.

Polisförbundet förklarar bristerna med tung arbetsbelastning och uteblivna löneförhöjningar i vissa grupper. Det pågår just nu förhandlingar om polislöner, och då vill det till att gamla misstag inte upprepas. Det är inte bara poliser i yttre tjänst som har en pressad arbetssituation, på många utredningsenheter går poliserna på knäna, det kommer in prioriterade utredningar hela tiden... Då är det lätt att börja se sig om efter bättre betalda och mindre utsatta jobb...

I SvD intervjuas Polisförbundets förste vice ordförande, Tomas Stjernfeldt som tror att bristen på poliser i Stockholm beror på att det är ett av de ställen där polisyrket är särskilt utsatt. Han nämner den höga arbetsbelastningen, och en frustration över att man inte räcker till.

Även lönefrågan har varit på tapeten – och förra året genomfördes en stor satsning på att höja lönen inom yrket. Men där fick bara hälften av de anställda tillgång till de nya lönerna, vilket Stjernfeldt tror har påverkat hur man ser på polismyndigheten som arbetsgivare.

Polislönesatsningen måste fortsätta och fler måste få ta del av den säger Stjernfeldt till SvD. Man måste också visa att polisyrket är ett samtidsyrke, med rimliga arbetstider och möjlighet till kompetensutveckling.

Nu ställs förhoppningen till att polisutbildningarna ska lösa situationen, särskilt i Stockholm, där satsningarna på de utsatta och särskilt utsatta områdena medför att poliserna inte räcker till på långa vägar. För det händer brott även på annat håll. Allt för många erfarna poliser har börjat fråga sig om det är värt det... Samtidigt erfar Blåljus att det går mycket trögt med rekryteringen till vårterminen på Polishögskolorna, vars platser inte gått att fylla på långa vägar.

Nu krävs det att Polismyndigheten går från ord om uppvärdering av polisyrket, om bättre arbetsmiljö, om att bli en attraktiv arbetsgivare, till handling och att vi får en bred satsning för att göra polisyrket attraktivt även i region Stockholm. Vi har varit tveksamma länge till att målet 7000 ytterligare poliser till 2024 ska vara möjligt. Nu verkar det inte ens vara möjligt att nå 5000.

Det är riktigt illa.