30 mars 2021

Kräver ökat inflytande för Stockholms chefer

Aktuellt från förbundsområde Chef Stockholm

Kräver ökat inflytande för Stockholms chefer

Att "Chefer måste få ökad insyn och delaktighet inför beslut om extra lönesatsningar..." - är en av flera aktuella frågor för Stockholms chefsförening Fo Chef. En annan är "chefens roll och betydelse för att motverka sexuella trakasserier och "tystnadskultur".

Ulf Pauli, är ordförande för Stockholm chefsförening, lyfter i sitt senaste månadsbrev till sina medlemmar några högaktuella frågor på förbundsområde Chefs agenda, varav Blåljus lyfter fram två:

RALS 2020-2023
Parterna har enats om att det 3-åriga avtalet (Rals 2020-2023) ska innehålla två revisionstillfällen, den 1 oktober 2021 och den 1 oktober 2022 . Som kompensation för att ett revisionstillfälle tas bort ska ett engångsbelopp att betalas ut, motsvarande 24 procent av medarbetares månadslön.

Avseende de "särskilt anvisade medel för höjda polislöner"… som ingår i det så kallade ”polislönelyftet” pågår just nu diskussioner om hur dessa ska fördelas.

- Med tanke på utfallet vid förra årets fördelning hoppas vi denna gång på en större regional påverkan där en s k återställare skulle behövas. Det skulle dessutom vara bra om regionen fick en större del av kakan för att inte urholka storstadspolisens resurser.

- Ett önskemål - eller näst intill ett krav - från vår sida borde vara att även polisområdeschefer och enhetschefer får möjlighet att delta i arbetet med fördelning på regional nivå.

- Det är ju trots allt dessa chefer och deras underordnade som måste hantera situationen med besvikna och missnöjda medarbetare då arbetsgivaren beslutar hur dessa 360 mkr ska fördelas.

Chefens roll och möjligheter - att motverka sexuella trakasserier och "tystnadskultur"
I en ny NOVUS-undersökning framgår att sexuella trakasserier fortfarande förekommer i viss utsträckning liksom att en rådande tystnadskultur där medarbetare inte vågar lyfta problem och kritik.

Polisförbundets ordförande Lena Nitz menar att här behövs ett tydligare ledarskap som uppmuntrar åsiktsutbyten och där medarbetare kan känna sig trygga att våga larma om missförhållanden.

- Här borde vi som medlemmar i förbundsområde Chef, både chefer eller tidigare chefer, kunna verka för en förändring, skriver Ulf Pauli.

- Med tanke på senaste tidens mediala förekomster med ett ganska återhållsamt deltagande i debatten från vår högste chef i myndigheten, är det än mer viktigt att vi som förbundsområde för chefer visar att detta är viktigt.

- Glädjande är ändå att vår regionchef tydligt visat att han tycker detta är viktigt, vilket borde ge oss ett ypperligt tillfälle att verka i frågan, avslutar Ulf.