midsommarstang
1 juni 2021

"Midsommarpeng" för många – men inte alla…

"Midsommarpeng" för många – men inte alla…

UPPDATERAD Medan vi inväntar fortsatta löneförhandlingar för polisanställda vill blaljus.nu lyfta fram den överenskommelse som FAKTISK ÄR KLAR – samt förtydliga och förklara vissa undantag …

Den "midsommarpeng(*)" som generellt alla poliser ska få som kompensation för att två revisionspunkter (1 och 2 **) slås samman, framgår av den "Överenskommelse om revisionstidpunkter" (länk) - vilket när som helst kan läsas i sin helhet på blåljus.nu (Lön/villkor – och lite längre ned Avtal där också andra viktiga avtal har publicerats).

I denna överenskommelse anges olika villkor/kriterium för engångsutbetalningen som t ex berör medarbetares 

  • datum för anställning
  • sysselsättningsgrad för deltidsanställda, liksom
  • föräldraledighet

(*) 24 procent av månadslön 

(**) Innevarande förhandlingsperiod (RALS) omfattar tre (3) revisionspunkter (3 år).