AMV arbetsmiljöverket logo arbetsmiljö
24 maj 2021

Ökade krav när civila (polisanställda) ska arbetsledas

Ökade krav på chefer när civila (polisanställda) ska arbetsledas

Arbetsmiljöverket (AV) avslog i februari skyddsorganisations 6.6a-begäran - som krävde att Polismyndighetens slutade arbetsleda civilt anställda till uppdrag med uppenbar risk för hot och våld. Samtidigt konstaterar AV att  myndighetens chefer behöver såväl ökad kunskap, resurs och befogenhet för att kunna arbetsleda civila till olika uppdrag. Innan 30 september ska myndigheten svara - eller betala vite...

Polismyndigheten ska senast 30 september besvara Arbetsmiljöverkets krav om åtgärder - eller betala vite (75 000kr). 

Krav om åtgärder
Exempelvis lyfter Arbetsmiljöverket behovet av att Polismyndigheten genomför kontinuerliga riskbedömningar av hot och våld, särskilt på den lokala nivåndär Arbetsmiljöverket anger en minimi-nivå av riskbedömningar av arbetsuppgifter t ex

  • husrannsakan
  • arbete i arrest
  • delgivningar samt
  • förhör "ute", på fältet (dvs ej i förhörsrum)

Chefer behöver risk-utbildas
Arbetsmiljöverket bedömer att polisens chefer som har att riskbedöma/arbetsleda civilt anställda inom Polisen till olika arbetsuppgifter behöver såväl
* kunskap
* resurser och
* befogenheter

för att kunna uppfylla sitt arbetsmiljöansvar.