Sveriges Radio
21 november 2021

Polisens rekrytering i kris - debatt

Polisens rekrytering i kris - debatt

Som bekant har polisen problem med att rekrytera tillräckligt många poliser för att nå målet om 10000 fler polisanställda varav 2/3 poliser till 2024. Det var ett av debattämnena för Panelen i Godmorgon världen på söndagsmorgonen.

Panelen i detta program bestod av Heidi Avellan, Sydsvenskan, Anders Lindberg, Aftonbladet, och Anna Dahlberg, Expressen.

Det konstaterades att nästan hälften av platserna till polisutbildningen till våren står tomma, frågan som ställdes till paneldeltagarna var om målet om tiotusen nya poliser till 2024 kan uppfyllas.

Anna Dahberg konstaterade att det handlar om polisanställda i målet, inte poliser vilket kan ge ett visst utrymme till kreativa lösningar. Tanken är dock ca 70% poliser, 30% civila och det blir oerhört svårt att uppnå till 2024.

Heidi Avellan menar att det sannolikt inte kommer att uppnås, vilket är så sorgligt. Hon menar att yrket polis är ett oerhört tufft och viktigt jobb, men det är mycket illa betalt och med dåliga arbetstider. Det är svårt att rekrytera till yrket, när folk har annat att välja på. Det är sorgligt eftersom det behövs riktiga poliser - det räcker inte med fler polisanställda.

Anders Lindberg var den ende i panelen som trodde att målet var möjligt att nå. Han menar att det politiska priset för att inte leverera det utlovade, är så högt att man kommer att vidta de åtgärder som behövs för att nå målet. Man kan rekrytera folk till polisen, med hjälp av löner och villkor. Man får betala människor så de vill bli poliser.

Anna Dahlberg fyllde i med att det är inrikesministerns ansvar, att förutsättningarna inte givits och det har gått nio terminer med minus på polisutbildningarna sedan löftet gavs vilket borde ses som en kraftfull signal... Heidi Avellan noterade att det är så dyrt att, höja offentliganställdas löner så fastnar det av den orsaken.

Anders Lindberg avslutade med konstatera att det politiska priset för ett misslyckande än ännu högre än kostnaden...

Hör diskussionen här, om polisens rekrytering från 10:15 in i programmet.