31 augusti 2021

Polisyrket lockar allt fler!

Polisyrket lockar allt fler!

I Växjö, Borås, Malmö, Stockholm och Umeå påbörjade idag 924 nya poliser sin utbildning.

Därutöver är nästan alla platser på distansutbildningarna fyllda - och 68 personer går redan - sen i juni - den funktionsinriktade utbildningen till polis (dvs redan anställda).

Eva Årestad Radner, nationell samordnare för polisens grundutbildning, ser positivt på att så många antagits till polisprogrammen och konstaterar:
- Vi kan även se att platserna till våren har börjat fyllas.

Blåljus gläds med det ökade antalet antagna på polisprogrammen (även om alla utbildningsplatser ännu inte fyllts) liksom Polismyndighetens arbete för att göra antagningsprocessen mer flexibel, effektiv och anpassad till behoven hos dagens sökande - i konkurrens med andra utbildningar och arbetsgivare.