6 oktober 2021

Vilken miss(räkning) Polisen - har inte begärt pengar för lönesatsningar

Vilken miss(räkning) Polismyndigheten - har inte begärt pengar för lönesatsningar 2022-2024

Polismyndigheten vill fortsätta - och accelerera - arbetet med att uppvärdera polisyrket MEN kostnaderna för fortsatta lönesatsningar finns inte med i det budgetunderlag som överlämnades till regeringen i våras. "Obegripligt" - anser Polisförbundets ordförande Lena Nitz.

I Polismyndighetens budgetunderlag för 2022-2024 begärdes 400 miljoner för satsningar på ny teknik för att utveckla brottsbekämpningen. Därutöver beskrevs vikten av fortsatt - till och med accelererande - arbete med att uppvärdera polisyrket. Även de  ekonomiska incitamenten för att få fler poliser till såväl Stockholmsområdet (ökade levnadskostnader) liksom glesbygden betonades. Men i polisens budgetunderlag saknades kostnaderna för fortsatta lönesatsningar för 2022-2024.

Bild
Lena Nitz bloggar

Lena Nitz, Polisförbundets ordförande, säger i en intervju med SvD med rubriken Facket rasar mot polisens budgetmiss:

- Polismyndigheten har helt enkelt inte räknat in kostnaderna för uppgradering av polisyrket i det underlag som regeringen fått, det är otroligt illa.

- Jag kunde inte ens i min vildaste fantasi tro att Polismyndigheten skulle peka ut ett behov av högre löner och sedan inte uttrycka det pengabehovet i rena pengar.

Brett stöd för fortsatt uppvärdering av polisyrket.
Regeringen föreslår i sin budgetproposition att polisen ska få drygt 500 miljoner år 2022. Moderaterna, Kristdemokraterna, Liberalerna och Sverigedemokraterna föreslår alla i sina budgetmotioner pengar till fortsatta polislönesatsningar.
(Vilken budget som antas av riksdagen beslutas - antagligen - i december).

Pressmeddelande Polisförbundet 6 oktober:

Polismyndigheten har inte begärt pengar för lönesatsningar

Polismyndigheten skrev tydligt i sitt budgetunderlag till regeringen att arbetet med fortsatta lönesatsningar för poliser måste fortsätta om man ska nå tillväxtmålet till 2024. Däremot har Polismyndigheten av oklar anledning inte begärt pengar för fortsatt uppvärdering i sitt budgetäskande. Polismyndigheten måste nu i samråd med regeringen ta ansvar för den uppkomna situationen, framgår av Polisförbundets hemsida.

Polismyndigheten skrev i sitt budgetunderlag att de behöver pengar för att ”inte bara fortsätta, utan också accelerera, arbetet med att uppvärdera polisyrket. Ett sådant arbete spelar en viktig roll för att uppnå tillväxtmålet om drygt 26 000 poliser vid årsskiftet 2024/2025”. Nu har det framkommit att de inte tagit med kostnaden för lönesatsningarna i den totalsumma de begärt för nästa år.

- Det är obegripligt varför Polismyndigheten inte har begärt de medel de ansåg sig behöva i sitt budgetunderlag till regeringen. Jag kan inte förstå det annat än att Polismyndigheten som oberoende myndighet är ansvarig för denna oreda, säger Polisförbundets ordförande Lena Nitz.

- Jag ställer mig också frågande till hur dialogen mellan regeringen och Polismyndigheten har förts. Om det finns en samsyn om att polisyrket måste uppvärderas, hur kan då den här situationen ens uppkomma, säger Lena Nitz.

Polisförbundet kräver nu att Polismyndigheten och regeringen går till botten med vad som skett och i samråd löser situationen för att den fortsatta uppvärderingen av polisyrket ska kunna fortsätta.

- Uppvärderingen av polisyrket är, precis som Polismyndigheten skriver, nödvändig om de ska nå sina mål med strategi 2024. Det är också nödvändigt om vi ska komma till rätta med de utmaningar vi har idag med gängkriminalitet och organiserad brottslighet, säger Lena Nitz. 

Länk Polisförbundet