16 april 2021

Vissa blir polis med LÅN – andra med LÖN

Vissa blir polis med LÅN – andra med LÖN

Polisförbundet har länge flaggat för de många tomma utbildningsstolarna på polisprogrammen, men arbetsgivaren har inte lyssnat, varit trygga med det höga antalet sökanden och blundat för det faktum att långt ifrån alla sökanden klarar antagningskraven till polisyrket.

Nu, och sedan några år, har Polismyndigheten tvingats till insikt och i "poliskrisens" anda skapat ett flertal alternativa nöd-vägar in till polisyrket.

Det handlar förstås om att fylla polis-kvoten år 2024.

Men vilken RÖRA Polismyndigheten skapat – genom att erbjuda "gratis" polisutbildning (dvs med lön) till redan anställda och andra .... man avser anställa.

Arbetsgivarens olika spår till polisyrket (vid sidan om traditionell polisutbildning)

 1. Funktionsinriktad polisutbildning, fpu
  Lämpliga, redan anställda inom en verksamhet där polisiär kompetens efterfrågas erbjuds ett snabbspår till att bli polis – med bibehållen lön. Efter godkänd aspirant/utbildning återgår de till "sin verksamhet".
 2. Externa rekryteringsspår:
  Polismyndigheten söker med avsikt att rekrytera

  - personer med specifik kompetens (som polisen är i behov av med/eller utan akademisk bakgrund) alternativt
 3. - personer med intresse och lämplighet för specifikt ingripandeverksamheten (frågan ligger ännu i sin linda)

  Externa rekryteringar: lämpliga civila anställs vid Polismyndigheten med en grundlön (som i Stockholm innebär ca 33 000 kr - dvs högt över ingångslönen grundlönen för en polis från det traditionella polisprogrammet) och erbjuds därefter polisutbildning (med bibehållen lön).

Att redan anställda poliser (varav ett flertal också har annan akademisk utbildning) har betalat (dvs studielån) för sin polisutbildning men ändå har lägre ingångslön än de som anställs via olika alternativa spår, "snabba"/"långsamma", är förstås en ODEMOKRATISK RÖRA UTAN DESS LIKE.

Frågan som uppstår är förstås "Vem vill bli polis genom de traditionella polisprogrammen?"

Det Polismyndigheten skriver är att de traditionella polisprogrammen fortsatt utgör grunden för rekryteringen till polisyrket.

Vad anser Du om rekryteringen av poliser/vägarna in i polisyrket eller polisers ingångslöner? Hör av dig till redaktionen Blåljus.nu

Läs också analysen om relationen av Stockholms polisbrist & Arbetsvillkor av Andreas Strand, vice ordförande och förhandlingsansvarig Polisförbundet Stockholm