Kommendering Stockholm
17 april 2021

Nationella kommenderingar till Stockholm?

Nationella kommenderingar till Stockholm?

Polisbristen i Stockholm är unik. Vi är den enda region som MINSKAT i antalet poliser sedan omorganisationen (2015). En orsak är likställda anställningsvillkor för poliser i hela landet och att Polismyndigheten väljer att INTE agera i ex denna fråga, vilket drabbar oss i Stockholm väldigt hårt.


Andreas Strand, vice ordförande i Polisförbundet Stockholm tillika förhandlingsansvarig, gör här en analys av sammanhanget mellan regionens polisbrist och rådande anställningsvillkor.


Bild
Andreas Strand 2021
Andreas Strand

- Till viss del har polisbristen i Stockholm det gångna året (2020) dolts av de restriktioner som gällt under pandemin, vilket inneburit olika "lättnader" i polisens kärnuppdrag; t ex inställda utbildningar, möten, färre demonstrationer, kultur- och sportevenemang m.m. Men vad händer när pandemin är över och samhället återgår till ett mer "normaltillstånd"?

Vår farhåga är att Stockholm kan komma att behöva kommendera in poliser från andra regioner för att klara sitt kärnuppdrag.

Polismyndighetens satsningar med de tillskott man fått är ett lotteri, där några haft "turen" att få en bra löneutveckling eller en betald polisutbildning - dvs en engångsföreteelse där de poliser som vid rätt tidpunkt varit placerade på rätt enhet vunnit vinstlotten -men utgör ingen garanti för nästa person som rekryteras till dessa/andra kompetensförsörjningskritiska verksamheter.

Vinnarna i detta lotteri under 2020 var företrädesvis ingripandepoliserna.

MEN VI POLISER vet att ALLA behövs för att lösa brott.

"Det börjar med ett samtal till ledningscentralen"... som beordrar en polispatrull till platsen och - beroende på brottet - därefter kan inkludera hundpatruller, utredare, inre spaning, underrättelser m.m.

Vad behövs för att Polismyndighetens beslutsfattare (hr, ekonomi, polischefer...) ska inse att alla behövs - att alla är delaktiga i kärnuppdraget - dvs leverera en utredning som leder till åtal och dom?

Möjligen ett verklighetsbesök under täckmantel (likt "Undercover boss" med tanke på rapporter om tystnadskulturen inom polisen) för att självständigt bilda sig en bild om vardagsuppdragets behov och utmaningar.

Andreas Strand