SOM-institutet yrkens förtroende genom åren
31 mars 2021

Yrkesgrupper i SOM-undersökning 2020

Yrkesgrupper i SOM-undersökning 2020

Som Blåljus tidigare berättat, har den svenska allmänheten stort förtroende för polismyndigheten, enligt Medborgarpanelens förtroendebarometer. Nu har SOM-institutet analyserat förtroendet för olika yrken, och dessutom vilka frågor som upplevs som viktigast 2020.

Sveriges poliser kommer näst högst upp i förtroende som yrkesgrupp, med 75% som har högt eller mycket högt förtroende. Sjukvårdspersonal har ännu högre förtroende med upp mot 90% förtroende. Poliserna har högre förtroende än forskare, men framför allt, avsevärt högre förtroende än journalister, som får 41% förtroende, eller rikspolitiker som får 33% förtroende. Alla de mätta yrkesgrupperna har fått ökat förtroende jämfört med 2019.

SOM-institutet drar vissa slutsatser om hur medborgarna ser på brott och straff, exempelvis:

Kategorin ”Lag och ordning” ses idag som en av våra viktigaste samhällsfrågor / ett av våra viktigaste samhällsproblem.

En huvudförklaring kan vara framväxten av den våldsamma gängkriminaliteten, som ur ett europeiskt perspektiv sticker ut.

 En utmaning för det politiska systemet är att de som är mest oroliga för den organiserade brottsligheten inte har något större förtroende för de som är satta att hantera gängkriminaliteten, nämligen politikerna. Ett annat problem är att förtroendet för domstolarna visar tecken på att vara politiserat.

Miljöproblemen är ur ett sådant perspektiv enklare att hantera för vårt politiska system. Det är ett ”bra” samhällsproblem. Lag och ordning sätter däremot större press på systemet.

När det gäller frågan om hur gängkriminella ska bestraffas ger medborgarna ett svar som tycks förvåna till och med frågeställarna. Aldrig har enigheten nått så höga nivåer sedan undersökningarna startades. Det krockar en aning med svensk lagstiftning, när många väldigt unga rekryteras till väldigt grova brott av gängen.

Läs mer på SOM-institutet

Bild
Straff för gängkriminella