26 maj 2022

40% av aktiva poliser överväger yrkesbyte

40% av aktiva poliser överväger yrkesbyte

Det är TV4 som berättar om en undersökning från Polisförbundet som visar att fyra av tio poliser aktivt planerar att lämna yrket. Det är en ökning jämfört med den senaste mätningen. För få poliser, låga löner och ett hårdare arbetsklimat verkar ligga bakom ökningen.

– Man kände till slut att med så lite personal som vi var och när utredningarna växte på hög så fick man nästan prioritera bort och lägga ner. Och det var inte därför jag ville bli polis, säger f d polisen Daniel Berglöv till TV4. Även Polisförbundets ordförande Lena Nitz intervjuas, och nämner att det ofta handlar om just erfarna poliser, utredare eller spanare.

TV4 berättar att de flesta poliser menar att en högre lön är det som skulle få dem att stanna kvar. Polismyndigheten svarar i ett mejl att de har genomfört "omfattande satsningar" och att man fått resurser för att höja lönerna även under kommande år.

De exakta siffrorna visar att 44% aktivt överväger yrkesbyte från polis, vilket är en ökning med 8% sedan den förra undersökningen (2021) på samma fråga...

Visst har polisen tillförts extra pengar under senare år, tack vare att extra medel tillskjutits av riksdagsmajoriteten. Dock har fördelningen av dessa pengar genomförts ensidigt av arbetsgivaren vilket lett till missnöje i grupper av poliser som missgynnats av det.