Polisens dag 2022 segels torg
26 augusti 2022

Barnslig nyfikenhet och brännheta frågor

Polisens dag 2022: En blandning av barnslig nyfikenhet och brännheta frågor

Polisens Dag 2022 i Kulturhuset fylldes av såväl lättsamma som "tunga" frågor - en var Polisförbundets kampanj "Bluewashing" som satt, ett för vissa obekvämt, fokus på "vem som gör vad" när allt fler civila arbetsleds till arbetsuppgifter som tidigare endast polisutbildade gjort. Och Morgan Johansson avslöjade att han - om han varit polis - ser sig själv som ”kriminalkommissarie Morse”.

Bild
polisbil polisens dag 2022

Dagens första programpunkt: barn/vuxna fick möjlighet till inblick i en polisbil på Sergels torg. Många små ben klättrade ivrigt in för att ta plats bakom polisratten bland annat Vidars förskola. Alla unga på plats fick en "polis t-shirt".

För dig som inte kunde närvara ger Blåljus här alla länkar till de olika paneldebatterna (längst ned på sidan Facebook).

Om du varit ”polis”
Partirepresentanterna fick alla samma frågor varav en var: ”Om du varit polis, vem skulle du vara?” Så här svarade de:

Bild
Morgan Johansson polisens dag 2022
Bild
Paulina Brandberg polisens dag 2022

Bild
Martin Marmgren polisens dag 2022

Bild
Malin Björk polisens dag 2022

 

Bild
Linda Westerlund Snecker polisens dag 2022

 

Bild
Katja Nyberg polisens dag 2022

 

Bild
andreas carlson polisens dag 2022

 

Bild
johan forsell polisens dag 2022

Därefter gav de det egna partiets förslag om åtgärder för att bl a åtgärda "polisbristen" och kommentera Polisförbundets kampanj ”Bluewashing”.

Flera uttryckte att Polisförbundet "satt fingret på en viktig och aktuell fråga", några kommenterade att kampanjen ställer olika yrkesgrupper inom polisen emot varandra. 

Bild
åhörare polisens dag 2022

Bluewashing
Polisförbundets kampanj syftar att belysa och synliggöra:

  1. att "ALLA behövs" - både civila som polisiära kompetenser - men också och främst - 
  2. att idag allt fler arbetsuppgifter - i polisbristens verklighet - som tidigare endast polisutbildade utfört - nu arbetsleds till civila.
    Det handlar t ex om att
    - arbetsuppgifter som innebär risker att mötas av hot och våld utan att ha tillräcklig eller adekvat utbildning för arbetsuppgiften
    - värna om polisiär kompetens/polisyrket.

Den gradvisa förskjutningen av att allt fler "polisiära" arbetsuppgifter övertas av civila pågår/har pågått obemärkt på olika håll runtom i polis-Sverige under flera år.

Prio 1 för chefer i vardagen är att lösa "uppdraget" med de förutsättningar dvs "befintliga resurser" som finns - oavsett om resursen är civil eller polisiär. Varje arbetsledningsbeslut ska en enskild riskbedömning göras (baserad på individens förutsättningar och förmågor).

I "Bluewashing"-andan bör också beaktas den arbetsledande funktionens/gruppchefens egen operativa erfarenhet liksom förmåga att adekvat bedöma riskerna i den/de arbetsuppdrag hen fördelar. Ytterst handlar det om de anställdas utsatthet och möjlighet att hantera risker dvs arbetsmiljö.

Värnar om allas trygghet på arbetsplatsen
För skyddsorganisationen har kärnfrågan i Bluewashing varit känd under många år och upprepade gånger har oklarheterna och riskerna om "vem som ska och kan och bör göra vad" (riskerna för hot och våld) anmälts till Arbetsmiljöverket (6.6a). Med det övergripande syftet att Polismyndigheten ska klargöra vilka arbetsuppgifter som civila respektive poliser förväntas/kan/bör utföra.

En fråga som fortfarande står obesvarad.

Bild
hso sthlm polisens dag 2022

Vid summeringen av Polisens dag uttryckte flera, såväl Stockholms regionala huvudskyddsombud: Roger Östergren, Maria Jensen och Marie Fogman Göthberg, liksom Polisförbundets 1 vice ordförande Thomas Stjernfeldt och Polisförbundet i region Väst representerade av Emelie Risberg och Katharina von Sydow - via länk från firandet i Frihamnen - en önskan om att frågan om Bluewashing hade diskuterats djupare.

Thomas Stjernfeldt, hade inledningsvis förväntan om att dagen skulle synliggöra "trycket på poliser i vardagen" dvs SÅVÄL inom IG  (ingripandepolisen) som UL (utredning). Efter politikerdebatten sammanfattade han:

- Vi har hört många bra förslag. Jag tycker att man i mångt och mycket vill ”samma sak”.

Bild
mia carlen med flera polisens dag 2022

Av dagens många intressanta diskussioner vill Blåljus belysa programpunkten den med polisnära punkten ”Vad är polisiär kompetens”. Medverkade gjorde bl a områdespolis Fredrik Brokopp från Helsingborg, barnutredaren Mia Carlén, city Stockholm, forskaren Jonas Hansson och Polisförbundets ordförande i region Öst Sara Walters. Alla gav vardagsnära beskrivningar utifrån sin professions uppdrag och möjligheter.

I ett personligt reflekterande om "polisiär kompetens" gav Sara Walters röst till "den bortglömda gruppen poliser" - dvs poliser med mångårig polisiär kompetens" som efter sina "hundår" på ig och 3-skift fått erfarenhet för att konkurrera om nya funktioner och gått vidare till t ex utredare och/eller (efter kompetensprov och intervjuer) till olika ”specialistfunktioner”. 

Bild
munkar polisens dag 2022

I Kulturhuset bjöds på "munkar" - Polisens Dag signum

Stort credd till Soledad Piñero Misa som trevligt och skickligt modererade dagens samtal tillsammans med Nadim Ghazale.