22 juni 2022

Chefer mer nöjda än medarbetare - igen

Chefer fortsatt mer nöjda än medarbetare

Precis som den första undersökningen (AAI-index) 2021 visar det senaste resultatet att många drivs av meningsfulla arbetsuppgifter och att chefer är mer nöjda än medarbetare. Men är chefer så nöjda som resultaten visar? Dessutom pekar resultaten på att allt fler anställda kan förväntas sluta inom polisen de kommande åren.

AAI 2022 (polisanställdas syn på polisen som arbetsplats):
Högst värderat bland polismyndighetens anställda
POLISENS UPPDRAG 
dvs 
meningsfulla och utvecklande arbetsuppgifter med bra förutsättningar att utföra sina arbetsuppgifter tillsammans med kompetenta kollegor.

Andra slutsatser 

  1. MEST ATTRAKTIVT - är det att arbeta på IT-avdelningen, ekonomiavdelningen och NOA.
  2. Chefer är nöjdare än övriga medarbetare
    Differensen är störst inom karriär- och utvecklingsvägar samt huruvida man skulle rekommendera Polismyndigheten som arbetsplats
  3. Poliser upplever minskad nöjdhet med lön

Polismyndigheten konstaterar 
- att polisers minskade nöjdhet med lön sannolikt hänger ihop med

  • en försenad RALS samt
  • att arbetsgivarens särskilda polislönesatsning inte gynnat alla grupper

- att allt fler anställda kan förväntas sluta de kommande åren (gäller anställda på både regioner samt avdelningar).

Blåljuskommentar: Myndighetens analys av AAI stämmer väl med de "signaler" som olika fackligt förtroendevalda får - både om vad som attraherar/driver duktiga medarbetare  vid polisen till resultat som pekar på polisers minskade nöjdhet med lön, MEN finner det anmärkningsvärt att det då är mest attraktivt att arbeta på IT, ekonomi och nationella avdelningar (ej kärnverksamhet).

Och är egentligen chefer så nöjda som resultatet visar? Den högra omsättningen av olika chefsfunktioner kan visserligen vara tecken på goda och snabba "karriärmöjligheter" men  kan likväl signalera något om chefers arbetsmiljö - en fråga Stockholms chefsförening (Förbundsområde Stockholm Chef) uppmärksammat under lång tid: "Hur mår våra chefer - egentligen?" För stegvist har trycket ökat på såväl medarbetare som chefer när allt fler arbetsuppgifter skjutits ut "längst ut i linjen" - och inte alltid med motsvarande fördelning av "resurser". 

Källa: Polismyndigheten

Relaterat: AAI 2021 artikel på blaljus.nu