kjell ahlin lena nitz
24 augusti 2022

Debatt: Fler poliser räcker inte för att klara upp brotten

Debatt: Fler poliser räcker inte för att klara upp brotten

Sju av tio poliser i Stockholmsregionen anser att bristen på kompetens i utredningsverksamheten är den främsta förklaringen till att så få brott klaras upp. Polistillväxten behöver fortsätta, men den polisiära kompetensen måste också uppvärderas, skriver Lena Nitz, förbundsordförande och Kjell Ahlin, ordförande region Stockholm, Polisförbundet i dagens Mitti Stockholm debatt.

Länk till artikeln

Andra yrkesgrupper har anställts för att utföra polisiära uppgifter, uppgifter som de varken är utrustade eller fullt utbildade för.

Sverige har stora utmaningar med den organiserade brottsligheten. Det är en brottslighet som drabbar samhället på bred front, en brottslighet som utnyttjar barn för kriminella handlingar och kostar liv.

För att komma till rätta med situationen behöver polistillväxten fortsätta. Men fokus kan inte bara ligga på att växa till antal. Det krävs också rätt kompetens för rätt uppgift, i såväl yttre som inre tjänst.

Brist på kompetens

I en medlemsundersökning som Polisförbundet låtit Novus göra svarar hela 69 procent av poliserna i region Stockholm att deras avdelning sällan eller aldrig har tillräcklig bemanning för att leva upp till verksamhetskraven. 72 procent uppger att bristen på polisiär kompetens i utredningsverksamheten är den främsta förklaringen till att brottsuppklarningen inte är högre.

Att utbilda poliser tar tid och därför har Polismyndigheten anställt andra yrkesgrupper för att utföra polisiära uppgifter, uppgifter som de varken är utrustade eller fullt utbildade för. Vi kallar det för Bluewashing.

Husrannsakan med civilanställda

Till exempel vittnar våra medlemmar om att de ofta får, som ensam polis, knacka dörr för att söka vittnen eller genomföra husrannsakan tillsammans med en civilanställda. Skulle en sådan situation urarta har inte den civilt anställd vare sig utbildning, befogenhet eller skyldighet att hantera situationen.

Det handlar också om när arbetsgivaren i utredningsgrupper inte längre har rätt balans mellan civila och polisiära kompetenser för att få utredningsarbetet att fungera effektivt.

Höja statusen på yrket

Att utreda brott kräver en mängd olika kompetenser och polisverksamheten behöver bestå av såväl polisutbildade personer som civila. Men i dagsläget ser vi en tydlig brist på poliser i Stockholm och det kan inte lösas genom att anställa andra yrkesgrupper.

Det finns saker som såväl Polismyndigheten som politiker kan göra för att höja statusen på polisyrket och därmed få fler få fler med rätt förmågor att vilja vara poliser och därmed säkra den poliskår i som behövs:

Effektivitet och rättssäkerhet

√ Administrativt stöd behöver utvecklas så att mer polistid kan frigöras för polisarbete.

√ Fort- och vidareutbildning måste tillhandahållas i större utsträckning för att på bästa sätt utveckla den polisiära kompetensen i takt med samhällets utveckling.

√ Titulaturen inom utredningsverksamheten behöver återinföras för att särskilja polisiär kompetens och för att tydliggöra vem som har vilka befogenheter och skyldigheter – för ökad effektivitet, tydlighet och rättssäkerhet.

√ Praktiknära polisforskning måste utökas för att bättre ta tillvara polisers erfarenheter och arbeta med metoder som bevisligen funkar.

√ Grundutbildningen för poliser ska fortsatt vara samma för alla samtidigt som utbildningen förlängs med en termin så att polisen kan hålla jämna steg med brottsutvecklingen.

Nyttja medarbetares kompetens

Polismyndigheten måste bättre nyttja och utveckla varje medarbetares särskilda kompetens, såväl civila som poliser. Arbetsgrupper som utreder brott ska inte bara fyllas till antal, de ska tillsättas baserat på de anställdas unika kompetenser som behövs för att lösa ett brott.

Bluewashing måste upphöra och den polisära kompetensen måste uppvärderas för brottsbekämpningen och samhällets bästa.

Lena Nitz, förbundsordförande och Kjell Ahlin, ordförande region Stockholm, Polisförbundet