17 oktober 2022

Domstolarna måste stoppa gängkrigen !

Domstolarna måste stoppa gängkrigen!

INSÄNDARE Nu har vi fått en NY REGERING där man ägnar stor kraft och alla medel åt att bekämpa gängkrigen. Om det skall lyckas är det viktigt att RIMLIG BEVISNING räcker för fällande domar.


Detta är en insändare. En publicerad insändare kan - men behöver inte - sammanfalla med de meningar som regionstyrelsen står för.


Vi kommer att få facit då Högsta Domstolen tar ställning till resningsansökan i Märstaärendet, Tingsrätterna tar ställning till åtalen där grunden är dödsskjutningen av 12-åriga Adriana och gängmorden i Södertälje. Dessa och fallen som Uppdrag Granskning i SVT tog upp har bevisning som borde räcka för fällande domar. Eldsjälen och otroligt kompetenta åklagaren Anna Svedin i Adrianafallet uppger att för att bevisningen skall hålla måste man förstå hela den initierade kartläggningen före och efter brotten: ”Vad hjälper det att höja straffen om vi inte får personer dömda. Detta är mitt viktigaste fall och viktigt för hela Sverige”. DN-artikel

Expressen har namngivit de tre huvudmisstänkta och DN 15-16 oktober har en skrämmande redovisning av hur de tre varit misstänkta för dödsskjutningar men bara kunnat fällas för grovt vapenbrott. Det måste också gå att döma för brott utförda "gemensamt och i samförstånd". Det är precis vad jag förgäves hävdat då det gäller bevisvärdering.

Nu måste domstolarna RÄDDA RÄTTSSKIPNINGEN i Sverige!

Anders Bergstedt, pensionerad kriminalpolis numera samhällsdebattör

Bild
Anders Bergstedt