delpension
14 april 2022

Färre beviljades delpension i Stockholm 2021

Färre beviljades delpension i Stockholm 2021

Under 2021 beviljade Polismyndigheten i snitt 34 procent av alla regioners och avdelningars ansökningar om delpension. I region Stockholm beviljades 14 procent av ansökningarna om delpension (2020 beviljades 39 procent).

Region Stockholm
Totalt 91 personer ansökte om delpension i region Stockholm 2021, varav 13 beviljades (14 procent). 
2020 sökte 134st varav 54 beviljades (39 procent).

Hela myndigheten 2020-2021
De senaste två åren har totalt 308 anställda vid Polismyndigheten beviljats delpension.
Flertalet (298st) omfattar 20 procent delpension. Fyra personer har beviljats delpension om 50 procent.

Ålder för start delpension 2020/2021 vid Polismyndigheten:
61 år: 78st
62 år: 106st
63 år: 101st
64 år: 23st

Ansökan om delpension för anställda vid Polismyndigheten kan göras två gånger om året: 1 mars och 1 september.