JK justitiekansler jk
3 februari 2022

JK utlåtande gällande beslag

JK utlåtande gällande beslag

Justitiekanslerns beslut i ärendet förtydligar bland annat vad som ska protokolleras vid beslag av fordon och vad som kan vara föremål för särskild prövning.

Ärendet gäller en stulen personbil som polisen 2020 hittade i ett olåst garage. Tändningslåset på bilen var förstört. På varsin sida om bilen stod det två personer. Sökandens minderårige son stod vid förarsidan. Sonen och den andra personen greps som misstänkta för tillgrepp av fortskaffningsmedel. Bilen beslagtogs för att genomgå teknisk undersökning och för att återställas till sin ägare. Det antecknades i beslagsprotokollet att beslaget gjordes från sökandens son och att han var misstänkt för tillgrepp av fortskaffningsmedel.

När beslaget verkställdes noterade poliserna att det fanns en väska med kläder i bakluckan. Väskan lyftes ur men stoppades tillbaka i bagageluckan.

Det fanns ingen anteckning om väskan i beslagsprotokollet.

När beslaget hävdes och bilen återlämnades till ägaren återlämnades även väskan med kläder.

Därefter inkom ett skadeståndskrav till staten med 56 650 kr på den grunden att Polismyndigheten hanterat sonens väska med kläder felaktigt.

Justitiekanslerns beslut i ärendet förtydligar bland annat frågan om vad som ska protokolleras vid beslag av fordon och vad som kan vara föremål för särskild prövning liksom vikten av bedömning av vem ett beslag görs hos.

Angående skadeståndskravet tillerkännes sökande ersättning med 5 000 kr.