Kjell Ahlin
12 januari 2022

Klart med riktlinjer för semester 2022

Klart med riktlinjer för semester 2022

Riktlinjerna för semesterplanering och ledighet inom Polisen 2022/2023 är förhandlade. Blåljus sammanfattar och länkar till HELA avtalet.

Avtalet gäller från och med 1 maj 2022 till och med 30 april 2023 - läs avtalet i sin helhet (länk).

- Vi är nöjda med att redan under 2021 nått en överenskommelse med arbetsgivaren och kunna presentera semesterdirektiven för 2022, säger Kjell Ahlin, andre vice ordförande Polisförbundet region Stockholm.

- Dock ser vi vissa farhågor som kommer att kräva stora personalresurser inför sommaren och hösten t ex en större kommendering i juni (miljökonferens), följt av Järvaveckan, Almedalen och därefter riksdagsval.

- Vi hoppas dock att alla ska få möjlighet att få njuta av en sommarsemester.

Nedan presenteras en övergripande sammanfattning av avtalets innebörd av Blåljus:

  • Semesterplaneringen ska ske med utgångspunkt i verksamhetsbehovet och anmäld föräldraledighet.
  • Hänsyn ska tas till arbetstagarnas önskemål och företrädesvis, om verksamheten medger, ska semesterperioden förläggas under veckorna 25-34.
  • Maximalt 4 veckors semester (28 dagar) per medarbetare får förläggas för sommarperioden juni, juli och augusti. Detta inkluderar INTE föräldraledighet som regleras i särskild lagstiftning (detta upprepas medvetet nedan).
  • Chef för polisområde och enhet ansvarar för att det både finns tillräcklig bemanning för sin respektive verksamhet och ur ett regionalt perspektiv.
  • Direktiv från den regionala operativa ledningsgruppen (ROLG) ska kunna följas och behovet av annan prioriterad verksamhet ska under perioderna juni - augusti respektive 20 december - 10 januari ska kunna tillgodoses. Vilka verksamheter som ska prioriteras under sommarperioden (A) beslutas av ROLG.
  • Semesterriktlinjer som inte styrs av procentsatser ger en möjlighet att anpassa semesteruttaget till behov och förutsättningar vid polisområden och enheter med beaktande av regionens totala verksamhet.
  • Om det kommer att finnas utrymme för ett utökat semesteruttag  (dvs utöver de 4 veckor som kan planeras) kommer ett särskilt beslut att meddelas - så snart detta kan ske.

Förhandling innan planerna fastställs
Ansvarig chef för polisområde eller enhet ska förhandla semesterplanen med berörda arbetstagarorganisationer (ato) innan semesterplanerna fastställs. Denna förhandling ska vara avslutad senast fem (5) dagar före semesterplanen fastställs.