fo kamraterna

Motion B1 - Höjt tillägg för hanterare/kontrollanter

Motion B1 - Höjt tillägg för hanterare/kontrollanter

Som hanterare/Kontrollant har man förtroendearbetstid vilket innebär att man alltid ska vara tillgänglig. Att man ska kunna svara i telefonerna och agera på information, dygnets alla timmar, sju dagar i veckan. För att vara tillgänglig erhåller man ett tillägg på lönen.

I Stockholm är tillägget 6500 kr i månaden. Tillägget har varit på samma nivå sedan 2015 då man senast gjorde en översyn. Som hanterare/kontrollant är man varken berättigad OB ersättning eller övertidsersättning. För att vi som hanterare ska kunna hänga med i normal löneutveckling och på sikt slippa bli ifrånsprungna lönemässigt föreslår jag Att kamraternas stämma ska ta ställning och att stämman ska ge kamraternas styrelse i uppdrag att verka för att höja tillägget för hanterare/kontrollanter. ATT Kamraternas stämma ska ta ställning och att stämman ska ge kamraternas styrelse i uppdrag att verka för att höja tillägget för hanterare/kontrollanter. / Hanterare grupp 2

Styrelsen delar motionärens uppfattning. Hanterarna/kontrollanterna nyttjas i så pass stor regelbunden utsträckning att ifall de inte haft förtroendearbetstid så skulle deras övertidskostnad vida överstiga det tillägg de får idag. Styrelsen kommer att i första hand lyfta frågan till förbundsregion Stockholms styrelse för att därefter ta ställning till om motionen behöver lyftas till förbundsregion Stockholms stämma eller/och till polisförbundets kongress. Därmed så föreslår styrelsen att stämman bifaller motionen.

Mats Johansson, vice ordförande FO Kamraterna