Birger Jarl

Motion B5 - Inköp, ersättning eller upphandling av kläder till spanare

Motion B5 - Inköp, ersättning eller upphandling av kläder till spanare

Jobbar du i uniform så är den gratis men arbetar du som spanare så måste du själv betala alla dina kläder.

De poliser som arbetar som livvakter får ju klädbidrag för att köpa kläder som de ska använda i tjänsten.

Jag anser inte att regelverket om vad som ska anses vara skattefria kläder och vad som ska anses vara skyddskläder är tillämpat för oss poliser. De måste köpa in kläder som är anpassade för de olika ärenden som de arbetar med.

Om de t ex arbetar med att spana på krogarna runt Stureplan där det säljs kokain så måste de köpa kläder som passar in där. Arbetar de mot gatulangning på plattan eller i ett särskilt utsatt område så behöver de köpa in helt andra kläder. Du kan även arbeta mot de som begår grov ekonomisk brottslighet eller fotbollssupportrar vilket kräver helt andra kläder. Du måste dessutom alltid förvara dessa kläder i din civila polisbil för du vet aldrig i förväg vilka du ska spana emot då detta kan ändras med ett ögonblicks varsel beroende på vilken information som kommer in.

Det enda gemensamma är att kläderna måste vara någon eller några storlekar större än de kläder du köper för privat bruk eftersom du ska få plats med din polisiära utrustning under kläderna.

Om du inte köper in ovan kläder utan endast har en uppsättning arbetskläder så riskerar du att bli upptäckt av de som du spanar på och det utgör en väldigt stor risk för att då utsättas för våld eller ännu värre saker.

Jag menar att kläder enligt ovan som är större än dina egna och som du måste ha i jobbet för att inte riskera att bli upptäckt och attackerad ska likställas med skyddskläder. Kläderna blir ju dessutom förstörda av vapenhölster samt olja från vapnet och även de andra hölstren för tårgas, radio, batong mm sliter ju extremt mycket på kläderna. Jag som spanare måste ju ha dessa kläder för att förebygga olycksfall eller våldsattacker och jag som gruppchef kan ju inte skicka ut en polis iklädd fel sorts kläder för då har jag ju inte förebyggt risker i arbetet. I det Nationella SpaningsKonceptet(NSK) står det följande Förutom olika typer av bäranordningar för dold utrustning identifierades fyra områden som direkt påverkar en spanares arbetsmiljö:

1. Kläder

2. Vapen

3. RAKEL-utrustning

4. POLKON

Man pratar nu också i termer som utbyte av skepnad, personlig förvandling under pågående spaning vilket kräver att du har med dig flera olika klädesplagg under det pågående arbetspasset.

NedN är vad som står omarbetskläder på intrapolis
Arbetskläder

Förmån av fri uniform och andra arbetskläder är skattefri för mottagaren. Med arbetskläder avses, förutom skydds- och överdragskläder, kläder som är särskilt anpassade för arbetet och inte kan användas privat. Läs mer om arbetskläder och utrustning. Inköp ska göras av Polisen beställare, se kontaktlista påsidan Beställare.

Jag yrkar bifall på min tre att-satser så att Polismyndigheten får lite olika alternativ att välja mellan och att det på det sättet kanske blir lite enklare för Polismyndigheten att fatta ett positivt beslut i denna långbänksfråga. 
Att: Polismyndigheten ska köp in kläder förde som har en funktion som spanare 

Att: Polismyndigheten sk med uppvisande av kvitto på inköpta persedlar betala ut ersättning för den utlagda summan. Detta ska gälla för de poliser som i sin tjänstgöring arbetar som civilklädd polis i yttre tjänst med att bedriva spaning. 
 

Att: Polismyndigheten ska upphandla en tjänst där de poliser som i sin tjänsteutövning arbetar som civilklädd polis yttre tjänst med att bedriva spaning kan med rekvisitation beställa kläder via webbutik. 

Patrik Stridsman FO  Birger Jarl