Birger Jarl
24 april 2022

Motion F3: ökad insyn vid tjänstetillsättningar

Motion F3: ökad insyn vid tjänstetillsättningar

Polisförbundet ska omförhandla lokalt kollektivavtal om förhandlingsordningar m.m. inför anställningsbeslut och inför vissa arbetsledningsbeslut  A494.981/2016 Bilaga 2

I ingressen till ovan avtal står: ”Till främjande av att bemanningsärenden gällande såväl medarbetare som chefer inom Polismyndigheten handläggs skyndsamt, praktiskt och smidigt”

Jag kan tycka att det blivit lite för smidigt för arbetsgivaren att rekrytera eller arbetsleda personal till funktioner inom Polismyndigheten.

Vi i polisförbundet får inte delta vid intervjuerna utan vi får endast ett mail när AG är klar med vem de vill ha till funktionen. 
Vi vet inte vilka som sökt funktionen eller vilka kvalifikationer de som sökt har. Vi kan inte påkalla förhandling i syfte att den mest kvalificerade polisen ska få funktionen utan vi kan bara påkalla förhandling och be rekryteterande chef att redogöra varför de valde just sin kompis.

Mantrat lyder att: du behöver inte kunna något om det du ska vara chef över vilket innebär att hela bedömningen om skicklighet och förtjänst sätts ur spel. Det finns ju också kritik om vänskapskorruption inom polismyndigheten vad gäller tillsättningar av funktioner.

Jag yrkar att: Polisförbundet omförhandlar ovan kollektivavtal. Med syfte att ge de fackliga organisationerna en möjlighet att vara med vid intervjuer vid rekryteringar och lämna synpunkter om vem som bör få den utlysta funktionen vid arbetsledningsbeslut innan arbetsgivaren bestämmer sig.

Patrik Stridsman FO Birger Jarl