polisbil stad miljö
8 februari 2022

Nu startar regionala förhandlingar i Stockholm

Nu startar regionala förhandlingar i Stockholm

Men vad innebär det? Andreas Strand, förhandlingsansvarig och 1 vice ordförande Polisförbundet region Stockholm svarar:

Bild
Andreas Strand 2021

- Förhandlingarna börjar med att analysera lönebilderna i regionen.

- Polisregionens ensidiga satsning i december 2020 och 2021 (som ännu inte utbetalats) är en faktor och utgångspunkt som vi fackligt tar höjd för. Den satsningen finansierades av de extra lönemedel som riksdagen tillförde Polismyndigheten.

- Utifrån lönebilderna ska parterna sedan ge sin syn på hur man vill fördela och eventuellt förändra lönebilderna.

- Förhandlingens mål är att båda parter ska finna en tillräckligt bra förhandlingslösning som båda parter kan ställa sig bakom. Man brukar prata om ett "win-win"-scenario. Då hamnar båda parter åtminstone inom sina målintervall.

- Detta kan helt enkelt vara att nå en rättvis mellanväg som båda parter har nytta av, eller det kan innebära att man hittar en ny kreativ lösning som förbättrar båda parters position.


Relaterat: Nu kan regionala förhandlingar inledas (centrala parter har enats)