Bild
avtal nej 2021

Avtalsrörelsen - 

- förhandlingar pågår

Denna sida uppdateras löpande.

Relaterade artiklar på blaljus.nu - senast publicerade artikeln överst:18 NOV 2021: Om pågående förhandlingar (Förhandlingschefen informerar)


15 NOV 2021: Fullt fokus på avtalsrörelsen


15 NOV 2021: Regionpolischefens svar på Öppet brev - Mats Löfvings svar till Stefan Eklund.


12 NOV 2021: Öppet brev till regionpolischefen - Polisförbundets ordförande Stefan Eklunds brev till Mats Löfving.


21 OKT 2021: Hur går förhandlingarna om nya polislöner?


10 OKT 2021: 35 000kr i ingångslön receptet mot polisbristen i Stockholm


7 OKT 2021: Hur påverkar myndighetens budgetmiss pågående förhandlingar?


6 OKT 2021: Vilken miss(räkning) Polismyndigheten - har inte begärt pengar för lönesatsningar 2022-2024


1 OKT 2021: Idag skulle den nya lönen börjat gälla
Den 1 oktober 2021 är det datum som är satt för de nya lönerna - dvs den första revisionstidpunkten i avtalsperioden som sträcker sig från 1 oktober 2020 till 1 oktober 2023. Men förhandlingarna är ännu ej klara. Samma dag tillträder Martina som ny förhandlingschef.


29 SEP 2021: "Kravet om återställare - också en fråga om chefers arbetsmiljö"


28 SEP 2021: ”Min uppfattning är att frågan om löner löser vi här. Jag tycker att det är bra att varken riksdag eller regering jobbar med lönesatsningar”.
Det säger Mats Löfving i en intervju till Dagens Industri. Polisförbundets uppfattning är den motsatta till Stockholms regionpolischef.


21 SEP 2021: Vad är en polis värd?


17 SEP 2021: Förhandlingar pågår/ Stockholm "Not good enough"


13 SEP 2021: Citypolisens fackliga: ´"Dags att belöna erfarenhet!"


8 SEP 2021: Fler vanliga poliser borde tjäna över 50 000 kr


2 SEP 2021: Bitr regionpolischef Robert Karlsson om polisförstärkning och löneförstärkning till Stockholm


26 AUG 2021: Polisens dag "Vi, poliskåren, ligger fortfarande under medellönen inom den statliga sektorn. Där ska vi inte ligga!  Det är dags att satsa på det nu!" 


24 AUG 2021: Polisarbetet är ett LAGARBETE som måste ses i sitt sammanhang och där också det arbete som förebygger brott också måste värderas. Eller som Lena Nitz säger: "Kedjan måste hållas ihop".


15 JUNI 2021: Våra löneyrkanden - topp 3 (blaljus.nu)


POLISFÖRBUNDET: Därför måste polislönerna höjas


23 JUNI 2021 POLISTIDNINGEN: Så vill arbetsgivaren ändra ob-tillägget


15 FEB 2021: På väg mot nya förhandlingar om polislöner...


På blåljus.nu hittar du de avtal som ligger till grund för pågående avtalsrörelse liksom några av våra viktigaste kollektivavtal - länk [hittas under LÖN/VILLKOR - gul "knapp" AVTAL]