blue washing bluewashing txt
8 juli 2022

Ny kampanj når framgång

Ny kampanj når framgång 

Vår nya kampanj "Bluewashing är inte en lösning på polisbristen" har skapat diskussion - såväl positiv igenkänning som irritation. Men det är nödvändigt att lyfta frågan för att skapa bättre arbetsmiljö för både poliser och civila. Och på denna korta tid som kampanjen pågått har vi fått gehör hos de andra parterna och har enats om att tillsätta en arbetsgrupp för att förtydliga rollerna inom Polisen, skriver Polisförbundets ordförande Lena Nitz.

Bild
Lena Nitz Almedalen 2022 jpg

Det har gått ett par veckor sedan vi lanserade vår nya kampanj. Många poliser har hört av sig och bekräftat vår beskrivning, några har även tackat oss för att vi sätter ljus på ett dilemma som varit svårt att ta upp. Sedan finns det de som har varit arga och tycker att kampanjen har varit fel- inte minst bland de civilanställda.

Vi förstår detta. Men det är en diskussion som är oerhört viktig att ta. Civilanställda är oumbärliga för att Polisen ska klara sitt uppdrag och det är många civila kompetenser som behövs inom brottsbekämpning.

Men civila kan inte ersätta den polisiära kompetensen - bara komplettera. Eller som jag skrev i en debattartikel i Göteborgsposten: "Arbetsgrupper som utreder brott ska inte bara fyllas till antal, de ska tillsättas baserat på de anställdas unika kompetenser som behövs för att lösa ett brott." Det gäller oavsett om det är polisiära- eller civila kompetenser.

Med anledning av att detta är en kampanj som väcker känslor hos många har den redan nu lett till viktiga framsteg.

Vi har den senaste veckan haft konstruktiva samtal med rikspolischefen och de andra arbetstagarorganisationerna inom Polisen.

Samtalen har landat i ömsesidig förståelse för problematiken och vi parter har enats om att tillsätta en gemensam arbetsgrupp för att bland annat förtydliga rollerna inom Polisen.

I augusti påbörjas det arbete. Det är inget annat än en framgång för en fråga som skapat så mycket frustration hos våra medlemmar under lång tid, men som varit för känslig för att diskutera.