mobil telefon app
30 oktober 2022

Oenig rätt friade polis från slagningar på fritid

Oenig rätt friade polis från slagningar på fritid

Blåljus tipsar om Polistidningens artikel om en oenig tingsrätt som friade en ig-polis i region Väst, åtalad för dataintrång genom att på sin fritid gjort slagningar i polisiära register på sin tjänstetelefon. Åklagaren har meddelat att domen kommer att överklagas (för ny prövning i HR).

Läs hela artikeln i Polistidningen/av Per Hagström

Blåljuskommentar: Det råder fortfarande otydligheter om vad som gäller kring enskilda polisers användning av polisiära register på sin tjänstetelefon under sina lediga tid. Detta förstärks av tingsrättsdomen som nu visserligen friar en ingripandepolis i region Väst, men det var en oenig nämnd. I domen skriver tingsrätten bl a ”Polisen har trätt i tjänst när sökningar skett på fritiden” och ogillar åtalet i sin helhet.

Frågan har tidigare lyfts och påvisats av Polisförbundet som krävt tydligare regler från arbetsgivaren i denna fråga.

Ig-polisen i region Väst har själv uppgett att slagningarna hon stod åtalad för (drygt 100 st) huvudsakligen gällt personer och fordon med kopplingar till olika kriminella nätverk i Göteborg. Vilket TR godtog. Ig-polisen i Väst är dock långt ifrån ensam om att på sin "fritid" - i sin ambition att göra ett bra jobb– använda tjänstemobilens olika appar för slagningar som man själv bedömer som tjänsterelaterade.

Arbetsgivaren kan förhoppningsvis ev med stöd av åklagarmyndigheten, domstolar, Polisförbundet... m fl inom en snart tid kunna ge ett förtydligande av "ramarna" som gäller vid slagningar på sin fritid. Ingen polis/anställd ska behöva avskedas på grund av "hög ambition" och tolkningsfrågor gällande otydliga "ramverk/riktlinjer"!

Noterat/PAN: flera fällningar (fler än ett fåtal fall) för *dataintrång kan innebära avsked.
(*varje genomförd registerslagning) Läs mer om Personalansvarsnämndens uppdrag.