polis emblem polisemblem rattsskydd

Polisförbundet gav polis rätt i AD

Polisförbundet gav polis rätt i Arbetsdomstolen

Än en gång har Polisförbundet å en medlems vägnar haft framgång i Arbetsdomstolen. Det handlar om en polis, som blev uppsagd då hennes säkerhetsklassning drogs in. Hon anklagades för mycket men när argumenten granskades närmare föll de ihop som ett korthus.

Polistidningen berättar att polisen blev underkänd vid en säkerhetsprövning 2016 och inte har arbetat hos Polismyndigheten sedan dess. Polisförbundet menar att hon blev avstängd mot sin vilja, och hela tiden har varit beredd att återgå i tjänst. Arbetsgivaren å sin sida menar att polisen har varit borta från jobbet frivilligt under långa perioder, dels för att ta hand om barn och studera, dels genom en överenskommelse om arbetsbefrielse med lön.

Bakgrunden var att några av hennes kollegor, varav någon hon även umgicks med privat, hade haft kontakter med personer i Hells Angels. När hon fick det påtalat för sig, bröt hon kontakten även med den kollegan hon var bäst vän med. Hon anklagades även av arbetsgivaren för att ha gjort en helkroppstatuering hos en tatuerare med koppling till HA. När hon frågades om detta, kände hon inte ens igen namnet, då hon kände denne under sitt artistnamn. Tatueringen tog 45 minuter och bestod i ett citat ur en dikt av poeten Hafez. Hennes val av frisör ifrågasattes på liknande sätt.

Enligt Polismyndigheten hade det förekommit olagliga slagningar i polisens register, något polisen lastades för. Någon dokumentation som styrkte att just hon gjort dessa slagningar redovisades dock inte. Och i så fall borde väl hon åtalats i samband med det?

Sammanfattningsvis bedömde AD att staten/Polismyndigheten inte lyckats visa att polisen agerat som staten påstått och att det därmed inte funnits saklig grund för uppsägningen, som därmed ogiltigförklarades.

Domen ger ytterligare en beskrivning av hur svårt det är att försvara sig mot indragen säkerhetsklassning för en polis, ibland är uppgifterna som ligger till grund för beslutet hemliga. Men även när omständigheterna är kända, krävs en grundlig genomgång för att granska dess relevans.

I den aktuella rättegången var en mängd vittnen kallade, samt att polisen företräddes både av Förbundsjuristen från Polisförbundet, Fredrik Westin och två förbundsjurister från LO-TCO rättsskydd. Polismyndigheten företräddes av två jurister.

Det är värt att betänka att kostnaden för att driva ett ärende som detta närmar sig ett par miljoner kronor. Den som förlorar målet, får betala sina och motpartens kostnader. I detta fall vann Polisförbundet merparten av målet och fick betalt av motparten, om än inte fullt ut.

För en polis vars anställning ifrågasätts, finns möjligheten att få en avstängning, uppsägning eller avskedande prövat rättsligt. Dock måste en enskild stämma vid Tingsrätt, vilket om målet överklagas till AD, blir dubbelt så dyrt. När Fackföreningen stämmer, sker det direkt till AD, vilket är billigare, plus att Polisförbundet består kostnaderna. Anställningstrygghet kostar pengar.

Polisförbundets rättsskydd är bara ett av alla skäl att vara medlem i Polisförbundet. Som polis riskerar man att bli anklagad med eller utan fog, har förseelsen skett i tjänsten ger facket ett gott skydd och stöd för att bli korrekt bedömd. Glöm inte att ha med en facklig företrädare vid arbetsrättsliga samtal eller förhör hos Särskilda Utredningar. Vid eventuella rättegångar (eller vid förhör där misstanke ska delges) kan Polisförbundet oftast hjälpa till med försvarare - hemförsäkringar täcker inte försvarskostnader för misstänkta brott begångna i tjänsten.

Arbetsdomstolens domslut är på ca 60 sidor och finns att läsa här.

Ur domen saxar Blåljus kostnadsberäkningen, för att belysa vad det kan kosta att behålla jobbet. Kanske har en enskild underbetald polis inte råd att stå för detta.

"OFR/P genom förbundet och förbundet har yrkat ersättning med sammanlagt 1608742 kr, varav 846950 kr i ombudsarvode, 25840 kr i tidsspillan, 9800 kr avseende utlägg och moms på dessa belopp uppgående till 220647 kr och därutöver 400 000 kr (exklusive moms) för förbundets egna kostnader (arbete utfört av förbundets två förbundsjurister) samt 105 505 kr (inklusive moms) avseende kostnader för förhörspersoners inställelse m.m. ...

Staten har yrkat ersättning med sammanlagt 472449 kr (exklusive moms), varav 445000 kr för ombudsarvode, 20249 kr för utlägg (rätt summerat) och 7200 kr för en förhörspersons inställelse."