kongressutbildning 2022 2

Stockholms genrep inför Polisförbundets kongress

Stockholms genrep inför Polisförbundets kongress

Om några veckor tas många viktiga beslut gällande polisyrkets framtid - både kort- som långsiktigt. Beslutet ligger hos de 129 röstberättigade ombuden från hela landet som närvarar vid Polisförbundets kongress. Och det är ett omfattande underlag som varje ombud ska ta ställning till... 

Vid avgörandet av dessa frågor finns drygt 30-talet röstberättigade ombud som representerar stockholmsregionen (inkl Gotland). För att ge ombuden både förutsättningar liksom möjlighet till förståelse för de olika frågor som ska beslutas om samlade regionstyrelsen i Stockholm alla regionens ombud till ett tvådagarsmöte - för att dela och diskutera olika perspektiv/erfarenheter från hela regionen. 

Kjell Ahlin, ordförande Polisförbundet region Stockholm, vid avslutningen:

- Jag är väldigt nöjd med de diskussioner som varit liksom alla olika inputsDe här dagarna har gett mig - och jag hoppas alla här - både en trygghet och en bra grund om var vi i Förbundsregion Stockholm står i alla frågor som vi ska besluta om på den vår kommande kongress.

Bild
kongressutbildning 2022 3 kjell ahlin

 

 

De frågor som kongressen behandlar är bland annat

- att välja en ny förbundsordförande
- att välja flera nya ledamöter till förbundsstyrelsen
- ta ställning till olika politiska program liksom
- rösta om de drygt 100-talet motionerna (med än fler ”att-satser”/krav)

Allt med syfte att ge poliser - och polisyrket - de allra bästa förutsättningarna för uppdraget.

Precis som vid den senaste poliskongressen väger polisers ”ARBETSVILLKOR” i mått av antal motioner och ”att-satser”.

Stockholmssamlingen: upplägget i korthet
Dag 1: Grupp/tema-arbeten gällande alla kongresspunkter inkluderat motioner (enligt blocken A-H).
Dag två: Gruppernas presentation och förslag till beslut i ”helgrupp” - dvs i förhållande till förbundsstyrelsens förslag till beslut. Beslut efter diskussion (enighet/oenighet).  

En handfull av Stockholms ombud har ingen tidigare "kongress-erfarenhet" men vid den delade summeringen lyfte alla vikten av att träffas och diskutera erfarenheter. Här är några kommentarer:

”Väldigt lärorikt att få dela allas olika perspektiv och erfarenheter”.

”Bra, man känner sig förberedd”

”Trots att man inte kan allt i en fråga känns okej att lyfta sin egen åsikt … - och det är också okej att ändra sig”

"Lärande"

”En generalrepetition”

Bild
kongressutbildning 2022 1
Tidigare regionsordförande Stefan Eklund ledde "beslutsprocessen" dag 2. Tv nuvarande ordförande Kjell Ahlin, th Susanne Ekberg som förde protokoll.