PF rapport utredare nov 22
22 november 2022

Varannan polisiär utredare planerar för att byta jobb

Varannan polisiär utredare planerar för att byta jobb

Bristen på poliser i utredningsverksamheten är den främsta orsaken till att fler brott inte klaras upp. Det anser 63 procent av Polisförbundets medlemmar, visar en ny rapport. I rapporten framgår också att nästan varannan utredare aktivt planerar för ett arbetsliv utanför Polismyndigheten. Skriver Polisförbundet i ett pressmeddelande.

TV4, inslag med förbundsordförande Katharina von Sydow

Från Polisförbundets hemsida:
Polisförbundet har undersökt de polisiära utredarnas arbetssituation. Resultatet visar att polisbristen är högst kännbar inom verksamheten. Många känner även att de missgynnats både lönemässigt och karriärmässigt. Det här påverkar arbetet negativt och i förlängningen möjligheten att komma till rätta med den grova kriminaliteten i samhället.

− Regeringens förslag om straffskärpningar är verkningslösa om inte fler bott klaras upp och vi får fler fällande domar. Polisens förmåga att attrahera och behålla polisiära utredare är oerhört viktig om vi ska se bättre resultat framöver.” säger Katharina von Sydow, ordförande Polisförbundet.

Varannan överväger att lämna
Därför är det oroande att varannan polisiär utredare överväger att lämna poliskåren. Missnöjet går att härleda till flera orsaker: 7 av 10 anser att det inte finns tillräckligt med karriär- och utvecklingsvägar för dem i deras nuvarande funktion.

Dessutom uppger nästan 67 procent av utredarna att de är missnöjda med sin lön. Samtidigt anges en bra lön vara det som skulle få utredarna att stanna kvar.

Följderna av polisbristen tär också på utredarna. 8 av 10 upplever att arbetsbelastningen har varit hög det senaste året. Följderna är växande ärendehögar och en känsla av otillräcklighet. Hela 6 av 10 anser att det leder till att högprioriterade ärenden prioriteras ned.

− Polismyndigheten måste tydligt visa att man värderar sina polisiära utredare och deras kompetens, att de får den lön de förtjänar och möjligheter att utvecklas i sitt arbete. Men också att man använder deras kompetens där den bäst behövs, bland annat genom att minska deras administrativa börda, säger Katharina von Sydow. 

Läs rapporten - länk

Om undersökningen
Polisförbundet har genomfört en medlemsundersökning via Novus med 2 027 svarande. I en första rapport ”Poliskår under press” som presenterades i maj 2022, beskrevs resultaten för hela gruppen poliser. I den kommande rapporten har vi tittat närmare på gruppen utredare (23 procent av de svarande) för att den gruppen urskiljer sig negativt i sina svar jämfört med övriga poliser.

Foto Polisförbundet/Stefan Tell