Carnegiestip 2023

Föreslå polis till narkotikastipendium

Föreslå polis till narkotikastipendium

Svenska Carnegie Institutets styrelse inrättade 1984 ett särskilt stipendium att utdelas varje år till en förtjänt polis för att bereda denne möjligheter till studier och forskning i frågor som rör narkotikaproblem. Nu är det dags igen. Tips oss tillhanda senast 15 mars!

Svenska Polisförbundet och Svenska Narkotikapolisföreningen äger rätt att föreslå mottagare av stipendiet.

Förslagen ska vara inlämnade senast den 15 mars 2023 och bifogas med en kort motivering.

Har du förslag på en kollega som kan vara aktuell stipendiat - mejla oss Polisförbundet i region Stockholm

E-post regionstockholm@polisforbundet.se