ebm rapport 2022

Rekordmånga fällda för ekobrott 2022

Rekordmånga fällda för ekobrott 2022

Det ger resultat när 12 myndigheter tillsammans kraftsamlar mot grov organiserad ekonomisk brottslighet. Ekobrottsmyndighetens summering av insatserna år 2022 visar på fler lagförda, fler fällda i domstol, fler näringsförbud, miljontals kronor i återbetalningskrav...

Källa: Ekobrottsmyndighetens hemsida.

Insatsen som inleddes 2009 på uppdrag av regeringen, syftar till att bekämpa allvarlig och samhällshotande organiserad brottslighet, och mot organiserad brottslighet i lokalsamhället med särskilt fokus på utsatta områden där de allvarligaste hoten utgörs av angrepp på utbetalande system och undandragande av skatter och avgifternarkotikabrottslighet och det grova våldet som följer i dess spår samt de parallella samhällsstrukturer som vuxit fram. 

Fjolårets resultat redovisas nu till regeringen (länk).

Satsningen mot organiserad brottslighet visar återigen hur kraftfull den samlade styrkan är när alla myndigheter kan samverka utifrån sina olika uppdrag."

Monica Rodrigo, generaldirektör på Ekobrottsmyndigheten

Särskilt fokus på ekobrott
– Under 2022 har satsningen mot organiserad brottslighet haft särskilt fokus på ekonomisk brottslighet. Redovisningen från förra årets insatser visar glädjande nog på goda resultat. Satsningen mot organiserad brottslighet visar återigen hur kraftfull den samlade styrkan är när alla myndigheter kan samverka utifrån sina olika uppdrag. EBM har precis som tidigare år bidragit till satsningen med allt från underrättelsearbete, utredning och lagföring samt brottsförebyggande arbete, säger Monica Rodrigo, generaldirektör på Ekobrottsmyndigheten på hemsidan.

Exempel från det myndighetsgemensamma arbetet under 2022

  • 467 fängelseår (det högsta sedan satsningen inleddes) 
  • 22 fällande domar gällande ekobrott (jämfört med 15 under 2021)
  • 83 miljoner kronor i återkrav på beviljade utbetalningar (jämfört med 62 miljoner kronor under 2021)
  • 14 miljoner i företagsbot (jämfört med drygt sju miljoner under 2021)
  • 22 personer fick näringsförbud och sammanlagt 118 års näringsförbud (jämfört med 15 personer som tillsammans fick 77 års näringsförbud under 2021).